2014. április 18., péntek , Andrea, Ilma

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Kiadványaink >> Jelentés a magyar közoktatásról 2010

Adatbázisok

A középiskolai munka mutatói, 1991–2009 adatbázisok, MKM / OM / OKM – Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ (OKI KK) / Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központ (OFI KKEK)

Téma: a felsőoktatási felvételi eredményesség (felvételi arányok, felvételi írásbeli dolgozatok átlageredményei, felvételizők nyelvtudása), az országos tanulmányi (OKTV), szakmai (OSZTV) és kb. 70 országos versenyen elért helyezések alapján a középiskolai munka eredményessége. Településtípusok, megyék, nagyvárosok, iskolafenntartók, iskolatípusok szerinti iskolasorrendek.

Adatfelvétel időpontja: évente.

Minta: teljes körű.

Módszer: az Országos Felvételi Iroda, illetve az Educatio Nonprofit Kft. adatbázisa alapján a középiskolák utolsó éveseinek felvételi adatai.

Akkreditált iskolaadminisztrációs rendszerek bevezetési tapasztalatainak adatbázisa, 2010, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. – Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet

Téma: Az Adminisztrációs és információs rendszerek használatának feltárása a közoktatási intézményekben című, 7.4.2. számú elemi projekt kutatási adatbázisa; iskolai adminisztrációs rendszerek bevezetésének és használatának jellemzői.

Adatfelvétel időpontja: 2010. tavasz.

Minta: területi és fenntartói megoszlást figyelembe vevő, az IKT szempontjából jobban ellátott általános és középiskolák reprezentatív mintája (kivéve községi iskolákat); elemszám: 155 feladatellátási hely.

Megkérdezettek köre: iskolavezetők, rendszergazdák, iskolatitkárok.

Módszer: online kérdőíves adatfelvétel.

A munkaerő-felmérés idősorai, 1992–2010, KSH

Téma: gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság és munkanélküliség vizsgálata a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) fogalmait felhasználva.

Adatfelvétel időpontja: 1992 óta negyedévente.

Minta: többlépcsős, rétegzett minta, földrajzi egység, településméret, lakóövezet rétegképző ismérvekkel; negyedéveként 33 000 háztartás.

Megkérdezettek köre: magánháztartásokban élő 15–74 éves személyek.

Módszer: kérdőíves adatfelvétel.

A pedagógusok munka- és munkaidő-terhelése vizsgálat adatbázisa, 2009, Tárki-Tudok

Téma: pedagógusok munkaterhelése, feltáró jellegű kérdőíves vizsgálat.

Adatfelvétel időpontja: 2008 ősz.

Minta: a közoktatásban dolgozó magyar pedagógusokat intézménytípus, régió, településtípus szerint reprezentáló, többlépcsős, rétegzett minta; elemszám: 108 iskolában 3 285 pedagógus.

Megkérdezettek köre: közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok.

Módszer: kérdőíves vizsgálat.

Az együttnevelés iskolai gyakorlata kutatási adatbázis, 2010, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. – PRIZMA Plusz Kft.

Téma: A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének modelljei című, 6.2.2. számú elemi projekt empirikus vizsgálatának adatbázisa; az integráció gyakorlati megvalósulása.

Adatfelvétel időpontja: 2010. tavasz.

Minta: az intézmény földrajzi elhelyezkedése és a fogyatékosság kategóriája szerint reprezentatív, nem szegregált oktatást folytató általános iskolák; elemszám: 200.

Megkérdezettek köre: intézményvezetők.

Módszer: online kérdőíves adatfelvétel.

Az óvodai nevelés országos alapprogramja és a helyi nevelési programok kutatás adatbázisa, OM – Psycho Star Bt.

Téma: tartalmi szabályozás, óvodai nevelés országos alapprogramjának (ONOA) elfogadottsága, javaslatok, változtatási igények; az ONOA hatása a helyi nevelési programokra és az óvodai nevelés gyakorlatára; a nevelési programok készítésének sajátosságai.

Adatfelvétel időpontja: 2008. január–február.

Minta: fenntartóra, megyére és (a kistelepüléseket leszámítva) településtípusra reprezentatív, önálló e-mail címmel rendelkező óvodák 46%-a; elemszám: 979.

Megkérdezettek köre: óvodavezetők.

Módszer: online kérdőív.

Bértarifa-felvételek adatbázisai, Állami Foglalkoztatási Szolgálat / Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (korábban Országos Munkaügyi Módszertani Központ) 2005–2009

Téma: gazdasági szervezetekben és költségvetési intézményekben alkalmazott bértarifák feltárása. A felmérés az OSAP része.

Adatfelvétel időpontja: évente, minden év májusában.

Minta: reprezentatív adatfelvétel ötfősnél nagyobb vállalkozások és nonprofit szervezetek esetén, költségvetési dolgozók (teljes körű).

Megkérdezettek köre: vállalkozások, nonprofit szervezetek, költségvetési intézmények.

Módszer: kérdőíves adatszolgáltatás.

Diplomás kutatás 2010 adatbázisa, Educatio Nonprofit Kft. – Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet – GFK Hungária Piackutató Intézet

Téma: pályakövetés, munkaerő-piaci helyzet, továbbképzés, nemzetközi mobilitás, egyenlőtlenségek.

Adatfelvétel időpontja: 2010.

Minta: nemre, képzési területre, intézményre reprezentatív súlyozott, országos minta; elemszám: 4 511 fő.

Megkérdezettek köre: a felsőoktatásban 2007-ben végzettek.

Módszer: kérdőíves vizsgálat.

Érettségi adatbázisok 2005–2010 – Oktatási Hivatal

Téma: az érettségi eredmények 17 vizsgatantárgyban, tanulónként.

Adatfelvétel időpontja: évenként az érettségi időszakok (tavasz, ősz).

Minta: teljes körű.

Megkérdezettek köre: érettségizők.

Módszer: vizsgaeredmények rögzítése.

Felsőoktatási jelentkezési és felvételi adatok (OFIK-adatbázis) 2001–2010, Educatio Nonprofit Kft.

Téma: felsőoktatási jelentkezések és felvétel adatai (intézmény, szak, képzési szint, tagozat); a középiskolai képzés típusa, nyelvvizsga és érettségi eredmények.

Adatfelvétel időpontja: 2001-től évente.

Minta: teljes körű.

Megkérdezettek köre: felsőoktatásba jelentkezett személyek.

Módszer: jelentkezési és felvételi adatok rögzítése.

FIR-STAT-adatbázisok (felsőoktatási statisztikák) 1990/91–2009/10

Téma: felsőoktatási adatgyűjtés.

Adatfelvétel időpontja: adott év októbere.

Minta: teljes körű.

Megkérdezettek köre: felsőoktatási intézmények.

Módszer: adatszolgáltatás.

Idegennyelv-tanulási utak kutatás adatbázisa, 2004, OKI KK

Téma: idegennyelv-tanulás az intézményes nevelésben és az iskolán kívül, nyelvválasztás, nyelvtanulási célok, motivációk.

Adatfelvétel időpontja: 2004. február.

Minta: teljes körű; elemszám: 99 311 fő (válaszadási arány: 79%).

Megkérdezettek köre: 9. évfolyamos tanulók a nappali képzésben.

Módszer: iskolában csoportosan kitöltött kérdőív.

Ifjúság 2000, 2004, 2008 vizsgálatok adatbázisai, GYISM – Nemzeti Ifjúságkutató Intézet (2000, 2004), Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (2008)

Téma: iskolázottság, munkaerő-piaci helyzet, lakásviszonyok, családi és egészségi állapot, sport, kultúra, értékek, vallási hovatartozás, politikai aktivitás.

Adatfelvétel időpontja: 2000, 2004, 2008.

Minta: területileg, nem és korcsoport szerint reprezentatív; elemszám: 8 000 fő/vizsgálat.

Megkérdezettek köre: a 15–29 éves korosztályba tartozó egyének.

Módszer: kérdőíves adatfelvétel.

Intézményi adatfelvétel 1996, 2001, 2005, 2009 adatbázisai, OKI KK – Marketing Centrum (1996), OKI KK – Szonda Ipsos (2001), OKI KK – Magyar Gallup Intézet (2005), OFI KKEK – Magyar Gallup Intézet (2009)

Téma: az intézményi szintű közoktatási folyamatok feltárása, változások követése.

Adatfelvétel időpontja: adott tanév 2. féléve (március-április).

Minta: országos, iskolatípusra és településtípusra reprezentatív iskolai minta; elemszám: alkalmanként 1000 iskola.

Megkérdezettek köre: iskolaigazgatók.

Módszer: kérdőíves adatfelvétel.

KIFIR-adatbázisok, 2000–2009, Oktatási Hivatal – Educatio Nonprofit Kft.

Téma: az általános iskolából továbbtanulók személyes és iskolai adatai, eredményei, családi háttere; a jelentkezés iránya (tagozat) és száma, a felvételt biztosító középfokú képzési hely; a jelentkezőknek a középiskolák általi minősítése: tagozatonként előzetesen felvett (2001), felvételre ajánlott és hányadik helyen, felvételre nem ajánlott, a felvételre ajánlottak rangsorolása, információ az első körben sehová sem felvettekről.

Adatfelvétel időpontja: évente, a középfokú továbbtanulásra jelentkezés időszakában.

Minta: teljes körű.

Megkérdezettek köre: az általános iskolából középfokra jelentkező tanulók.

Módszer: jelentkezési és felvételi adatok, információk rögzítése.

KIRSTAT-adatbázisok, 2000–2009, Oktatási Hivatal – Educatio Nonprofit Kft.

Téma: éves kötelező oktatásstatisztikai adatgyűjtés.

Adatfelvétel időpontja: adott év októbere.

Minta: teljes körű, magyar közoktatási intézmények.

Megkérdezettek köre: három megfigyelési szint: (1) intézmény (igazgatási szervezet, önálló, saját alapító okirattal); (2) feladatellátási hely (és az ellátott közoktatási feladat); (3) tanterv (program).

Módszer: adatszolgáltatás.

Kistérségi társulások közoktatási folyamatainak elemzése kutatás adatbázisa, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Téma: többcélú kistérségi társulási folyamatok feltárása (FKA-KT-21/2008 számú, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott kutatás).

Adatfelvétel időpontja: 2009. április–július.

Minta: többcélú kistérségi társulások munkaszervezetei, teljes körű.

Megkérdezettek köre: oktatási referensek.

Módszer: online kérdőív.

Kompetenciafejlesztő programcsomagok bevezetése és hatásai adatbázis, 2010, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1.

Téma: A TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt két elemi projektjének (6.3.1. Programfejlesztés és implementáció tapasztalatainak elemzése; 6.3.2. Az NFT1-ben kifejlesztett kompetencia-alapú programcsomagok bevezetésének hatásvizsgálata) keretében folyt kérdőíves kutatás adatbázisa; HEFOP 3.1.3 iskolák implementációval és alkalmazással kapcsolatos tapasztalatai igazgatók, pedagógusok, diákok körében; 3 kiemelt kompetenciaterület programcsomagjainak bevezetése, külső és belső támogatási formák, elégedettség, programcsomagok tanításának és tanulásának tapasztalatai, hatások, elégedettség, értékelések.

Adatfelvétel időpontja: 2010. április-május.

Minta: teljes körű HEFOP 3.1.3 iskolák.

Megkérdezettek köre: intézményvezetők, 3 kompetenciaterület pedagógusai, új programcsomagokat használó 6., 8., 9., 11. évfolyamos tanulók.

Módszer: kérdőíves adatfelvétel.

Középiskolai oktatásba belépők vizsgálatának adatbázisa, 1999–2009, OKI KK / OFI KKEK

Téma: a diákok lakóhelye és általános iskolájuk településnagysága, szüleik iskolázottsági, munkanélküliségi jellemzői, a tanulók szociális helyzete (pl. részesültek-e nevelési segélyben), a kibocsátó iskolák szakköri kínálata, az ezekben való részvétel, általános iskolai tanulmányi eredmények, az iskolai keretek közötti, illetve az azon kívüli nyelvtanulás időtartama.

Adatfelvétel időpontja: 1999-től évente.

Minta: teljes körű.

Megkérdezettek köre: érettségit adó középiskolák 9. évfolyamot elkezdő diákok.

Módszer: kérdőíves adatfelvétel.

KSH, stADAT adatbázis

A Központi Statisztikai Hivatal elektronikusan elérhető adatbázisa.

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,592051&_dad=portal&_schema=PORTAL

Oktatásügyi közvélemény-kutatások adatbázisai, 1990 és 2009 között, OKI KK (1990) / OKI KK - SzocioReflex KFT (1995) / OKI KK / OFI KKEK – Marketing Centrum (1999) / Szonda Ipsos (2002) / Magyar Gallup Intézet (2005 és 2009)

Téma: az oktatással való elégedettség, aktuális oktatáspolitikai témákkal kapcsolatban alkotott vélemények; társadalmi-gazdasági, iskolázottsági és szülői státus szerinti különbségek.

Adatfelvétel időpontja: 1990, 1995, 1999, 2002, 2005, 2009.

Minta: országos, településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerint reprezentatív; elemszám: 1000 fő/vizsgálat.

Megkérdezettek köre: felnőtt lakosság.

Módszer: kérdőíves adatfelvétel.

Országos kompetenciamérések adatbázisai a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók körében,
2001, 2003, 2004 Sulinova Kht., 2006–2009 Oktatási Hivatal

Téma: a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának vizsgálata.

Adatfelvétel időpontja: adott év május hónapja.

Minta: teljes körű mérés.

Megkérdezettek köre: 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók.

Módszer: tesztfelvétel és háttérkérdőív.

Pedagógiai programok elemzésének adatbázisa, 2010, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. – Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye

Téma: A Nemzeti alaptanterv implementációjának vizsgálata című, 7.1.7. számú elemi projekt empirikus kutatási adatbázisa; az iskolák pedagógiai programjainak elemzése: szabályozásnak való megfelelés; struktúra, tartalmak, jellemzők.

Adatfelvétel időpontja: 2009 ősz – 2010. tavasz.

Minta: Iskolatípusra és településtípusra reprezentatív intézményi minta; általános iskolák, 8 és 6 évfolyamos gimnáziumok; elemszám: 190 intézmény.

Megkérdezettek köre: – (elemzés tárgya: pedagógiai programdokumentumok).

Módszer: dokumentumelemzés szempontrendszer alapján, ezek strukturált rögzítése (SPSS).

Pedagógus 2010 vizsgálat adatbázisa, 2010, Tárki–Tudok

Téma: a pedagógusok munkaterhelésének átfogó vizsgálata.

Adatfelvétel időpontja: 2010. március.

Minta: intézménytípus, régió, településtípus szerint reprezentatív, többlépcsős, rétegzett minta; elemszám: 148 iskolában 2 783 tanító és tanár, valamint 100 óvodában 570 óvodapedagógus.

Megkérdezettek köre: a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok.

Módszer: Kéthetes időmérleg-naplózás és háttér-kérdőív.

Tanulói szintű idegen nyelvi eredményességi adatbázis, 2010,
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1.

Téma: Az Idegennyelv-oktatási programok összehasonlító vizsgálata című, 7.2.1. számú elemi projekt kutatási adatbázisa; 2004/05 és 2006/07-ben idegen nyelvből érettségi vizsgát tett tanulók érettségi adatai; az ezek közül a 2003/04-ben a Fókuszban a nyelvtanulás című, 9. évfolyamosok vizsgálatára irányuló kutatásban részt vevők adataival való összekapcsolás; ennek alapján tanulói szintű idegennyelv-tanulási eredményesség vizsgálata.

Adatfelvétel időpontja: – (kutatás időhorizontja: 2003–2007; 2003/04-es 9. évfolyamos adatok; 2004 és 2007 közötti érettségi adatok).

Minta: a 2004/05 és 2006/07 között idegen nyelvi érettségit tett tanulók közül a 2003/04-ben végzett vizsgálatban részt vevők; elemszám: 48 200 rekord.

Megkérdezettek köre: – (tanulói szintű érettségi és nyelvvizsga adatok gyűjtése, szűkítése).

Módszer: egy kohorsz követése, több forrásból történő adatgyűjtés alapján ezek strukturált rögzítése (excel).

Nemzetközi adatbázisok

Eurostat online adatbázis

Az Európai Unió statisztikai intézetének elektronikusan elérhető adatbázisai.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Eurostat Structural Indicators

Az Európai Unió statisztikai intézetének elektronikusan elérhető adatbázisa a tagállamok és az unió meghatározó társadalmi-gazdasági helyzetéről.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/structural_indicators/indicators

Eurpoean Union Statistics on Income and Living Conditions (EU SILC)

Az Európai Unió tagállamaiban élők jövedelmi helyzetét és életkörülményeit tagállamonként és uniós szinten tartalmazó adatbázis.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc

PIRLS-felmérés 2006 adatbázisa, International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) és Boston College, magyarországi partner: Oktatási Hivatal

Téma: 9 és 10 évesek szövegértési képességének, illetve otthoni és az iskolai olvasás-tanulási szokásaiknak nemzetközi összehasonlító vizsgálata.

Adatfelvétel időpontja: 2006.

Minta: 40 ország 219 740 tanulója; Magyarország 4 068 fő, a 4. évfolyamos tanulók országosan reprezentatív mintája.

Megkérdezettek köre: 9–10 éves tanulók.

Módszer: tesztfelvétel, tanulói, tanári és igazgatói háttérkérdőívek.

http://timss.bc.edu

PISA 2000, 2003, 2006, 2009 adatbázisok, OECD

Téma: alkalmazásképes tudás mérése a szövegértés, a matematika, a természettudományos műveltség, 2009-ben az információs és kommunikációs technológiák területén. Nemzetközi összehasonlító vizsgálat.

Adatfelvétel időpontja: 2000, 2003, 2006, 2009.

Minta: nemzetközi szinten 32-65 ország 15-16 éves népességre reprezentatív minta; elemszám: 8 000 fő. Magyarországon a középfokú programtípusok és régió szerint reprezentatív, 150 iskola.

Megkérdezettek köre: 15 éves (közép- vagy általános iskolás) tanulók.

Módszer: tesztfelvétel, tanulói és igazgatói háttérkérdőívek.

http://www.pisa.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32236130_1_1_1_1_1,00.html

Teaching and Learning International Survey – TALIS nemzetközi tanárkutatás adatbázisai, OECD

Téma: a pedagógiai munka értékelései, a tanárok továbbképzésének, szakmai fejlődésének jellemzői, a tanároknak az iskolával mint munkahellyel, illetve a tanítással kapcsolatos attitűdjei; az iskolavezetés jellemzői.

Adatfelvétel időpontja: 2008 tavasz (északi félteke), 2008 ősz (déli félteke).

Minta: oktatási intézményekre és ott ISCED 2 szinten (is) tanító pedagógusok, régió, intézménytípus és intézmény mérete szerint országonként reprezentatív (aránytartó), országok szerint nem aránytartó, több lépcsős rétegzett mintája. Elemszám: 23 ország, országonként 200 iskola, iskolánként 20-20 tanár.

Megkérdezettek köre: pedagógus adatbázis: ISCED 2 szinten tanító osztálytermi pedagógusok; intézményvezetői adatbázis: ISCED 2 szinten is tanító oktatási intézmények vezetői.

Módszer: kérdőíves adatfelvétel.

TIMSS-felmérés 2007 adatbázisa, International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), és Boston College, magyarországi partner: Oktatási Hivatal

Téma: a 4. és 8. évfolyamon tanuló diákok matematika és természettudományi ismereteit vizsgáló nemzetközi összehasonlító vizsgálatsorozat, amely ezzel összefüggésben képet ad az iskolai és otthoni tanítási-tanulási szokásokról.

Adatfelvétel időpontja: 2007.

Minta: 4. évfolyam: 38 ország 183 150 tanulója, Magyarország: országosan reprezentatív minta, 4 048 tanuló. 8. évfolyam: 52 ország 241 613 tanulója, Magyarország: országosan reprezentatív minta, 4 111 tanuló.

Megkérdezettek köre: 4. és 8. évfolyamos tanulók.

Módszer: tesztfelvétel, tanulói, tanári és igazgatói háttérkérdőívek.

http://timss.bc.edu

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.