Nagyné Szendrői Margit :: Magyar nyelv és irodalom, természetismeret, matematika óravázlatok

wadmin | 2009. jún. 17.

Tartalom

 1. Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek: Könyvkiadók, könyvkiadás;
Az illusztrátor

 2. Szülőföldem szép határa – „Föld alatti mesevilág” című olvasmány
 3. Szótagolás, elválasztás
 4. Rákóczi kora és alakja – A haza minden előtt
 5. Az igeidők gyakorlása; igék helyesírása
 6. A „természet örömkönnye”, a Balaton
 7. A zárójel használata, műveleti sorrend

1. óravázlat
Magyar nyelv és irodalom 2. évfolyam

Témakör: Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek: Dokumentumismeret. Olvasási készség. A helyes hangsúlyozás és hanglejtés. Nyelvtani és helyesírási ismeretek.
Tananyag: Könyvkiadók, könyvkiadás; Az illusztrátor.
Nyelvtan: A kiejtéstől eltérő helyesírású szavak; Mondatfajták.
Olvasás: Pontos, kifejező olvasás; Szövegértés, -értelmezés. A cselekmények, történések sorrendje.

Célok és feladatok

A könyvtárhasználati ismeretek bővítése; Az informatikai ismeretek alkalmazása; Játékos feladatokon keresztül a helyesírási szókészletből ismert szavak gyakorlása; Mondatfajták felismerése (kijelentő, kérdő); helyes kiejtés; Szóképzés, hibajavítás. Az algoritmikus, logikus gondolkodás fejlesztése.

Munkaforma: Frontális osztály- és differenciált csoportmunka, egyéni feladatmegoldás.
Munkaeszköz: Apáczai Tankönyvkiadó Nyelvtan-helyesírás munkatankönyv 2. osztály, csoportos feladatlapok, számítógépek.
Szemléltetés: Táblai írás, táblán szókártyák, könyvek, számítógépek és projektor.

Az óra menete

I. Könyvtárhasználati ismeretek

Előzetes gyűjtőmunka volt, csoportok szerint, az órán a munkák összegzése lesz a gyerekek elmondása alapján, valamint Internetről letöltött minták illusztrálásával. A gyűjtés témái: könyvkiadók, könyvkiadással kapcsolatos kifejezések, címek, illusztrációk, neves illusztrátorok stb. (A csoportok betűjele a csoportvezetők nevének kezdőbetűje.)

1. csoport: Gyermekkönyvkiadók neve; könyvkiadás

Évszám, kiadásszám, hely, néhány könyv bemutatása ezekkel az adatokkal.
A tanulók gyermeklexikonokból szómagyarázatokat készítettek, amit most megpróbálnak saját szavaikkal is elmondani egymásnak (táblán, szókártyán is szerepelnek a szavak):

 • Könyvkiadók – könyvkiadással foglalkozó személy vagy vállalat.
 • Könyvkiadás – nyomtatott művek megjelentetése.
 • Könyvkereskedés – könyvesbolt.
 • A könyvek legfontosabb adatai:
  • cím
  • szerző
  • kiadás száma, évszáma, helye.
 • A teremben lévő és otthonról elhozott kedvenc könyvek bemutatása a fenti szempontok szerint. (Könyvkiadók.ppt)
2. csoport: Web-címek

Web-címeket sorol, ahol gyermekeknek való könyvekről, újságokról, hasznos dolgokról tájékozódhatunk.
Táblán a következő WEB-címek láthatók szókártyákon, mellétűzve egy-egy letöltött, és kinyomtatott oldal:

http://www.lap.hu,
http://www.mese.lap.hu,
http://www.sulinet.hu/altisk,
http://www.egyszervolt.hu,
http://www.kiskobak.hu,
http://www.csodaceruza.com,
http://www.minimaxnet.hu,
http://www.morakiado.hu

Milyen rovatokra hívnátok föl a többi gyerek figyelmét a „meselap” WEB-oldalról?

mese.lap.hu – rovatai:

 • Mesekönyvkiadók
 • Mesés programok
 • Mesekönyvek, Meseírók
 • Meseillusztrációk
 • Esti mese, Modern mesék, Humoros mesék, Mesegyűjtemények, Népmesék
 • Folyóiratok
 • Lázár Ervin, Benedek Elek meséi
 • János vitéz, Micimackó, Piroska, A kis herceg, Pinokkió

www.gyerek.lap.hu (felnőtteknek is sok tanácsot ad)

Magyar gyermekoldalak:
Csemete On-line, Csokibuli, Fantasy Centrum, Gyerekszoba, Karakter, Kisiskolásoknak, Kiskobak Gyerekmagazin, Kredenc, Magyar Babylon Club, Simpson honlap, Tombraider, Trambulin 14 éven alul, Télapó Akciócsoport, Tétova Tevefarm, Z a Hangya, Asterix, Csodák Palotája, Fox Kids (tipp), Gyerekde, Gyereksarok, Gyermek torna – Ovis Torna, Gyermek-üdülés, Hódító, Hősemberképző, Játékház, Magyar Internet Mikulás, Matchbox, Minimax , Pokemon Galaxy, Pókember, Rajzfilmek (tipp), The Simpsons, Tipegő.

3. csoport: Az illusztráció

Az illusztráció kifejezést magyarázza és bemutat néhány munkát, felsorol neveket, könyveket.
(Táblán, szókártyákon a szavak!)

 • Illusztráció – nyomtatott művet díszítő kép, rajz.
 • Illusztrál – illusztrációkat készít könyvhöz, leíráshoz, hogy jobban érthető legyen (jellemző példával, hasonlattal szemléltet).
 • Illusztrátor – illusztrációkat készítő rajzoldó, grafikus, festő.

Nevesebb, régóta ismert illusztrátorok nevének, és könyvcímeknek a sorolása (könyvek kikészítve az asztalra, hogy mutatni tudják a rajzokat):
Bálint Endre – Antanténusz, Cini-cini muzsika;
Réber László – Negyvennégy pici pinty;
Füzesi Zsuzsa – Grimm mesék, Csodaország;
Hincz Gyula – Ha a világ rigó lenne;
Keresztes Dóra – Pom-pom meséi;
Róna Emy – Öreg néne őzikéje;
Sajdik Ferenc – Vackor.
Miközben mutatják a tanulók a könyveket, prezentációban is kivetíthetünk néhányat.

Az egyik csoport mai, fiatal illusztrátorok munkáit is megnézte az Interneten, amiből tanári segédlettel diabemutató készült:
Szegedi Katalin:
1963-ban született, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumba járt. Az Iparművészeti Főiskola grafika-könyvtervezés szakán végzett.
Gyermekkönyvek illusztrálásával foglalkozik. A Móra, Holló és Társa, Mágus könyvkiadónál számos könyv jelent már meg a rajzaival.
2001-ben a Szép Magyar Könyv pályázaton első díjat nyert Az elvarázsolt királykisasszony című mesekönyv az ő illusztrációival.

II. Nyelvtan

Egyéni és csoportos feladatok a „Másképp írom, másképp ejtem!” nyelvtani anyagrészhez. Feladatlap és munkafüzet segíti a számítógépes munkát.
Ellenőrzés számítógépről.

1. csoport: „Rejtőzködők” – Hova bújtak a hangok?

Öt szóban elrejtőztek hangok. Mely sorszámúak?

 1. bontja
 2. rongyapontya
 3. vágya
 4. vádja
 5. kontya
 6. hagyja
 7. hada
 8. bátyja
 9. kapja
 10. súgja
 11. vágja
 12. kártya
 13. védje
 14. begye

Mi a szabály? Folytasd a táblázat kitöltését!
Mely hangokat hallod (mondod) másképp?

ront
tanít
mutat
fut
hall
fon
ken
rontja
tanítja
futja
2. csoport: Szavak csoportosítása halmazokban

Szavak, hosszú mássalhangzós, írásban eltér a kiejtéstől. (Míg a többi csoport önállóan dolgozik, ennek a csoportnak diktáljuk a szavakat, amelyet lapon oldanak meg.)

Bajban vagy? Keresd a szótövet vagy szótagolj!

3. csoport: Mondatfajták felismerése, mondatvégi írásjelek pótlása, majd hangsúlyos párbeszédes bemutatás

Feladat a munkafüzetből.

Kormos István: Szaladós vers

Honnan szaladsz, nyulacska
Mezőről.
Miért szaladsz a mezőről?
Kergetnek
Kik kergetnek, nyulacska
Vadászok.Ugyan mivel kergetnek
Puskával.
Mit akarnak tetőled?
Meglőni
Hová szaladsz előlük?
Erdőbe.
Mit csinálsz az erdőben
Elbújok.Szaladj gyorsan, nyulacska
Szaladok! Itt ugyan nem maradok!

Hét helyen hiányzik a mondatvégi írásjel. Pótold, majd készülj föl a hangsúlyos olvasásra. Leltározz! Hány kijelentő és kérdő mondatot találtál?
Mindhárom csoport feladatait egymás után értékeljük, ellenőrzés kivetítőn keresztül.

III. Algoritmus

Csoportmunka az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére.

1. csoport: A fa élete

„A fa élete” összekevert képek időrendbe helyezése; számítógépről ellenőrzés.

2. csoport: Teafőzés

Nyelvtan munkafüzet feladata vagy „Időjárás” című képsorozat rendezése a számítógépről.

3. csoport: „Versenyfutás”

Munkafüzet feladata. Ellenőrzés, értékelés.

IV. Szoftverhasználat

Olvasás – oktató, gyakorló szoftver; (Marconi Oktatástechnikai Kft.)
A bemutató számítógépen minden csoport dolgozik, felváltva egymást.

1. csoport

Mondatalkotások két részből.

2. csoport

Mondat + kép egyeztetése.

3. csoport

Időre olvasás + szövegértés.

Számonkérés, megoldások megbeszélése.
Értékelés (értékel a gép is).

V. Tavaszi képek levetítése

(A tanulók informatika órán készített rajzai)

A javasolt szoftverről:

Olvasástanulás 1. osztályosoknak
Kiadó: MARCONI Oktatástechnikai Kft.
Ára: 3999 Ft
Beszerezhető: E-mail: marconi@elender.hu , tel/fax: (1)-2443-1654

A program használatáról:
A bejelentkező Mókusiskola cím után a Menübe jutunk: Program indítása; Eredmények; Útmutató; Név; Játék; Kilépés.
A Program indítása menüre kattintva Mókus Marci tájékoztat az aranydió megszerezhetőségéről, amit nem fontos minden alkalommal végighallgatni,
a Tovább gomb megnyomásával újabb menübe jutunk.

Feladatválasztás feladattípusok szerint:
20 feladattípusból választhatunk egyet, vagy többet a gyakorláshoz. Az egyes feladattípusok választásánál megjelenik egy-egy újabb választás, ahol a feladat jellegétől függően kiválaszthatjuk a feladathoz használt betűket, betűpárokat, szövegeket, vagy ezek megjelenését kisbetűvel, nagybetűvel, vagy szótagolva.

Feladattípusok (1–20.)
Gyakorlatok betűkkel (1–7.)

1. Hány hangból áll a kimondott szó?
2. Van-e a kimondott szóban a megadott hang?
3. Kimondott szavakban hosszú, rövid hangok, hangpárok kiválasztása.
4. Keresd meg a megadott betűt a szóban!
5. Keresd meg a megadott betűket a betűsorban!
6. Képek és nevükben szereplő betűk párosítása.
7. Képek és kezdőbetűk párosítása

Gyakorlatok szavakkal és szótagokkal (8–14.)

8. Pótold a hiányzó betűt a szóban!
9. Párosítsd a szót a képével!
10. Olvasd ki a szót!
11. Húzd be a szavak határát!
12. Párosítsd a szótagokat, hogy értelmes szavak legyenek!
13. Bontsd fel a szót szótagokra!
14. Melyik szó nem illik a sorba?

Gyakorlatok mondatokkal (15–17.)

15. Párosítsd a mondatot a képpel!
16. Rövid mondatok olvasása
17. Mondatok összeállítása két részből

Szövegek olvasása időre (18–20.)

18. Rövid szövegek olvasása időre
19. 1000 betűs mesék olvasása időre
20. 2000 betűs mesék olvasása időre

Megjegyzések a feladattípusokhoz

Ha az 1–7. feladattípusok közül többet jelölünk be, a hozzájuk bejelölt betűlistákból az lesz az érvényes, amelyiket a legutoljára bejelölt feladatnál adtunk meg. A 6. és 7. feladatnál ugyanaz a kép előfordulhat többször is, de mindig más képekkel csoportosítva.
A 8–14. feladattípusokat akkor válasszuk, ha már több betűt tanult a diák. Ezeket a feladattípusokat választva be kell jelölni az eddig tanult betűket, és a feladatokban csak olyan szavak fognak szerepelni, amelyek a bejelölt betűkből állnak. Néhány betű előre be van jelölve a betűlistán, mert ha túl kevés a tanult betű, akkor nem tud kevés betűből a program ezekhez a menüpontokhoz feladatsort összeállítani, ezt ki is írja. Természetesen az előre bejelölt betűket ki lehet iktatni, de akkor másik betűket kell helyettük bejelölni. Ha túl kevés a tanult betű, akkor célszerű a „Gyakorlatok betűkkel (1–7.)” feladattípusokból választani.
Mondatokat és szövegeket tartalmazó feladatokat (14–20.) akkor érdemes választani, ha a diák már minden betűt tanult.
A feladatokban szereplő betűket, szavakat, képeket, mondatokat az adatbázisból a program véletlenszerűen választja ki, tehát többször végezve a feladattípusokat más és más feladatokat kapunk.

Összeállított feladatsorok a tanult betűkhöz

Ennél a menüpontnál szintén a 20 feladattípusból kapunk feladatokat, de úgy, hogy nem saját kezűleg állítjuk be a feladattípusokat, hanem egy tanult betűt, vagy az eddig tanult betűket bejelölve a program állít össze feladattípusokat és azokhoz véletlenszerűen választ szavakat. Ezt 1. évfolyamon használhatjuk, illetve a még nehezen olvasó 2. osztályos diákoknál korrepetáláskor hangulatos gyakorlást biztosít.

Hangszóró gombok:
A feladatoknál a szavak, betűk, képek, mondatok, szövegek mellett hangszóró gombok találhatók, amelyekre kattintva felolvasódik a szó, betű, mondat, vagy szöveg. Néhány ilyen hangszóró piros. Ez azt jelenti, hogy ennek a felolvasása olyan nagy segítség a feladathoz, hogy ezért pontcsökkentés jár.

Segítség szövegek:
A feladatok megjelenésekor, amennyiben nem lenne egyértelmű, hogy hogyan kell a feladatot végrehajtani, a feladat alatti szöveg ezt elmagyarázza. Ez a magyarázó szöveg felolvastatható a mellette levő hangszóró gomb megnyomásával.

Pontok:
Az 1–17. feladatoknál 3 pont jár. Ha nem sikerül elsőre a megoldás, újra lehet próbálkozni, de 1-gyel kevesebb pontért. Ha a harmadik próbálkozás sem sikerül, akkor a feladatért nem jár pont, és a program kiírja a jó megoldást. Azoknál a feladatoknál, ahol csak 2 lehetséges válasz van, ott csak egyszer lehet próbálkozni a válaszadással. Lehet kérni a jó választ is még a harmadik próbálkozás előtt, de ekkor 0 pontot kapunk. A pontok összeadódnak, amit alul a sziklán lehet látni.
A 18–20. feladatoknál a szöveg olvasása időre történik, ezért bizonyos idő után csökken az elérhető pontok száma. Itt a megszerezhető pontok a szöveg kiválasztásnál láthatóak. A szövegolvasás után a szövegre vonatkozó 3 kérdésre kell válaszolni, ezekért is pontok járnak. így a szövegolvasásra kapott összpontszám az időre történt olvasásra és a 3 kérdésre kapott pontok összege lesz.
A maximálisan megszerezhető és a valójában megszerzett pontok a sziklán alul láthatóak.

Minősítés pontok alapján:
A program minősíti a tanuló teljesítményét, ami a sziklán alul látható. Ez tájékoztató jellegű, mivel a minősítés meghatározása a tanár megítélésén alapul. A program szerint:
81–100% dicséretes
61–80% jó
41–60% megfelelő
41% alatt fejlesztendő

Feladatciklusok:
A „szövegolvasás időre” feladattípusok kivételével egy feladatsor 20 feladatból áll. A 20-as feladatciklus megszakítható a „Kilép” gombbal előbb is. A szövegolvasásnál az olvasandó szövegeket a felhasználó jelöli be.

Kulcsok:
A 20-as feladatciklusokban és a szövegolvasásnál is maximum 60 pont szerezhető. 15 pont elérésekor kapja a mókus az első kulcsot, utána minden 5 pont után még egyet. Így 60 ponttal maximum 10 kulcs szerezhető. A pontok és kulcsok száma több egymás utáni feladatciklussal is növelhető, de 10 kulcsnál és 60 pontnál többet nem lehet szerezni. (10 láda kinyitásához 10 kulcspont elég.)
Memóriajátékok és akasztófajáték mondatokkal egészítik ki a gyakorlást. A program kb. 350 képet, 650 különálló szót, 150 mondatot, 20 rövid szöveget és 10 mesét tartalmaz. Hálózaton is használható!
Eszközigény: IBM 486 DX 4-100 kompatíbilis számítógép, 16 Mb RAM, 2-szeres CD-Drive, SoundBlaster 16 kompatíbilis hangkártya, 256 szín üzemmód, 800*600 képpontos felbontás, WIN95 vagy újabb változat, helyigény a winchesteren minimum 10 Mb.

2. óravázlat
Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam

Témakör: Tanulási képesség, könyvhasználat
Tananyag: Szülőföldem szép határa – „Föld alatti mesevilág” című olvasmány Antalffy Gyula nyomán

Feladatok: Ismeretterjesztő szöveg feldolgozása. Szövegértő olvasás gyakorlása. Földrajzi ismeretek elmélyítése az olvasmány segítségével.
Koncentráció: a 4. o. környezetismeret tananyaggal, az Északi-középhegységről tanultak gyakorlására, illusztrálására.
Eszközök: olvasókönyv, Első atlaszom, Magyarország térkép, Antalffy Gyula „Édes hazánk” című könyve. Szoftver: Magyarország Nemzeti Parkjai II. Balaton-felvidéki Nemzeti Park/Aggteleki Nemzeti Park része (VESZPROG KFT) vagy Nemzeti Parkjaink – Magyarország természeti értékei (KGI Természetvédelmi Igazgatóság)

I. Az olvasmány megértésének előkészítése

Ez az Aggteleki cseppkőbarlangot bemutató olvasmány. Mivel igen hosszú, ezért házi feladatként előre kérhetjük legalább egyszeri elolvasását, és ceruzával húzzák alá a tanulók leghosszabb szavakat.
Szorgalmi feladatként képeslapokat, prospektusokat, újságkivágásokat gyűjthetnek.
Az óra elején a gyerekek röviden elmondják, milyen gyűjtőmunkát végeztek, ekkor látjuk, hova illeszthető majd be anyaguk a szövegfeldolgozás során.

II. Célkitűzés

Környezet órákon, de előző olvasás órákon is már megismerkedtünk hazánk néhány szép tájegységével. Ma az Északi-középhegység egy különleges világába, az Aggteleki-cseppkőbarlangba juthatunk el képzeletünk és a „Föld alatti mesevilág” című olvasmány segítségével.

Nyissátok ki az „Első atlaszom”-at, Magyarország domborzati térképénél! Keressétek meg az Északi-középhegységet, a Bükk-hegységet, a Sajó völgyét, Aggtelek települést.
(Ezek a földrajzi nevek szerepelnek a táblán is emlékeztetőül.)

III. A szöveg feldolgozása

Az olvasmány Antalffy Gyula „Édes hazánk” című könyvéből való
(bemutatjuk a könyvet). Olvassátok el némán az első 2 bekezdést!

Gyorsan olvasó tanulóink kérdéseket tehetnek fel társaiknak:
Melyik hegységben található az Aggteleki cseppkőbarlang?
Milyen a felszíne?

A Nemzeti parkjainkat bemutató CD-ről szemléltessük a térképet – ha nincs az osztályban nagy térkép –, és mutassuk be a felszínt is, valamint Aggtelek és Jósvafő látképét.

Kövessük a tanulókkal együtt Magyarország térképén az előforduló földrajzi neveket! Arra kiránduló tanulóink élményeit hallgassuk meg, gyűjtött képeslapjaikat mutassák be – Bükk hegység, Aggtelek, Jósvafő.

Harnadik bekezdés hangos olvasása – lényegkiemelés kérdés segítségével:
Hogyan alakult ki a barlangrendszer?

Negyedik bekezdéstől újra néma olvasás az utolsó bekezdésig.
Az előzetesen kigyűjtött hosszú szavakat vetítsük ki, és hangosan olvassák fel a tanulók! Értelmezzük a szavak jelentését!

mészkőhegység, barlangrendszer, Aggteleki-cseppkőbarlang, betonjárdákon, sziklamederben, látóképességüket, legérdekesebbeknek, világítótorony, cseppkőképződmény, megelevenednek, szoborcsoportok, mésztartalmának

A Baradla-barlang a szomszédos Szlovákia területére is átnyúlik, 1995 óta a Világörökség része.

Mutassuk be a CD-ről a barlang különleges képződményeit!
Egy-egy tanuló olvassa el hangosan a táblára kigyűjtött jelzős szerkezeteket! Olvasáskor ügyeljenek a kiejtéstől eltérő hangkapcsolatokra, a hosszú magán- és mássalhangzók helyes hangoztatására!

meseszerű cseppkőalakzatokat, roppant sziklaboltozatok, vaskos cseppkőtörzsek, narancssárga színekben tündöklő, jégcsapszerű, függő cseppkövek, szivárványszínben ragyogó kéregcseppkő, áttetsző cseppkőfüggönyök, kristálytiszta vizében, csodálatosan szép cseppkőfigurák, lefátyolozott menyasszony, homályba vesző sziklaboltozat, sziporkázó cseppkőcsodák, röpködő denevérek szárnysuhogása …

Utolsó bekezdés: „Hogyan születik a cseppkő?”

Érjük el, hogy a tanulók saját szavaikkal próbálják megfogalmazni a választ.
Természetvédelemmel kapcsolatos feladatunk felhívni a tanulók figyelmét arra, hogy egy „emlékül letör darabka” egy cseppkőből, a természet ezeréves munkájának tönkretétele.

IV. Összefoglalás, értékelés

A javasolt szoftverekről:

1. Magyarország Nemzeti Parkjai II. Balaton-felvidéki Nemzeti Park
(VESZPROG KFT. 8200 Veszprém, Kupa u. 14. Tel.: 36 88 407-285, http://www.veszprog.hu)
A program installálására nincs szükség, mert a lemezmeghajtóba történő behelyezéskor automatikusan a teljes képernyős változat elindul. (Ha szükséges, a maximális képméret elérése érdekében állítsuk be a Windows-t 640x480-as felbontásra.)
A bevezető átugorható a kényernyőre való kattintással. A program futása bármikor megszakítható az ESC gombbal.
A bevezetőben a térképet böngészve indulhatunk útra, betekinthetünk négy nemzeti parkunk élővilágába. Több mint 800 színes fénykép és 100 állathang színesíti kirándulásunkat, irodalmi alkotások, rövid szakmai magyarázatok, földtani, történelmi, néprajzi érdekességek.

2. Nemzeti Parkjaink című CD
Kiadja: KGI Természetvédelmi Igazgatóság (Winter Fair Kft. Szeged – winterfair@tiszanet.hu)
A CD-n lévő 500 kép a magyar nemzeti parkok legfontosabb természeti értékeit mutatja be. A fotókhoz rövid szöveges magyarázat is tartozik. A képi és szöveges információk megtekintését ún. web alapú felhasználói felület segíti, azaz használata hasonló az interneten elérhető honlapokéhoz.

A futtatáshoz szükséges böngésző: Internet Explorer 5.0 (vagy újabb verzió). A képernyő javasolt beállítása: 1024x768 True Color (24 bites). Kisebb felbontás használatakor a képeknek csak az ablak méretének megfelelő része lesz látható, ilyenkor a görgetősáv (scroll bar) használható. Indulás: a start.htm megnyitásával.

A kiválasztott nemzeti park nevére (vagy a Válogatás hivatkozásra) való rákattintást követően új oldal jelenik meg, amelyen kicsinyített képek láthatók. A kívánt képre kattintva a felnyíló új ablakban – képablak – megtekinthető a teljes méretű kép.

A képablak fejlécében hivatkozások – előző kép / következő kép – segítik a képváltást. A szöveg ki / szöveg be vezérlőelemre kattintva a szövegmező ki-be kapcsolható. Az egérmutató szövegmezőre mozgatásakor a háttér áttetszősége megszűnik, így a képhez tartozó szöveg könnyebben olvasható.

A képablak a böngésző menüsora és eszközkészlete nélkül jelenik meg. A szokásos parancsok (mentés, nyomtatás stb.) az egér jobbgombjával érhetők el.
Egy képsorozat megtekintésének befejezésekor a képablak a „vissza” hivatkozással zárható be. Visszatérve a nyitólapra újabb nemzeti park megtekintésére nyílik lehetőség.
Képablak megnyitása előtt mindig meg kell várni, hogy a képsorozat oldalának beolvasása teljesen befejeződjön (állapotsor: kész)!
A jpg-formátumú képek neve utal a nemzeti parkra (például: ANPI27.jpg = Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 27. kép). A növények és állatok neve után gyakran látható rövidítések jelentése: V = védett, FV = fokozottan védett.

A külön ablakban megjelenő szöveg lehetővé teszi a képek nélküli nyomtatást is. A CD tartalmazza a nemzeti parkokat bemutató anyagokat pdf-formátumban is, ezek az Adobe Acrobat programmal megtekinthetők a start pdf állomány megnyitásával. Ebben a formában nyomtathatók, sőt projektorral kivetíthetők.

3. óravázlat
Magyar nyelv és irodalom 2. évfolyam

Témakör: Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés; Nyelvtani és helyesírási ismeretek.
Tananyag: Szótagolás, elválasztás.

Célok és feladatok: Játékos feladatokon keresztül a szótagolásban szerzett jártasság fejlesztése; Helyesírási szókészletből ismert szavak gyakorlása; Szóképzés, hibajavítás.
Tanítási-tanulási módszerek: Beszéltetés, játék, bemutatás, gyakorlás.
Óratípus: Frontális osztály- és differenciált csoportmunka, egyéni feladatmegoldás.
Eszközök: Apáczai Tankönyvkiadó Nyelvtan-helyesírás munkatankönyv 2.osztály, csoportos feladatlapok, számítógép, ABC Professzor CD-ROM vagy Olvasástanulás 1. osztály.
Szemléltetés: Táblai írás, táblán szókártyák, számítógépek és projektor

I. Bemelegítő légző- és kiejtésgyakorlatok

Állva mindenki!
Magánhangzók hozzátűzése az „s”-hez (sa, sá, se, sé, si, sí, so, só, sö, ső, su, sú, sü, sű);
Magánhangzók együttejtése az „r”-rel (ra, rá, re, ré, ri, rí, ro, ró, rö, rő, ru, rú, rü, rű).
Értékelés helyes magánhangzó-ejtést figyelembe véve.

II. Páros memória- és koncentrációfejlesztő gyakorlatok

A kiválasztott tanulók egymással szembe állnak és a társuk szemébe nézve mondják, lehetőleg egy levegővétellel vagy egységenként másra tekintve.

Próbáld egy levegővel elmondani!

a) Montágh Imre: Figyelem vagy fegyelem c. könyvéből (Holnap Kiadó 1996.)

„Hétfőn én megyek tehozzád, kedden te jössz énhozzám, szerdán én megyek tehozzád, csütörtökön te jössz énhozzám, pénteken én megyek tehozzád, szombaton te jössz énhozzám, vasárnap én megyek tehozzád.”

b) Számsorolás

Növekvő és csökkenő sorban mondják a 0 és 20 között a számokat egymásra nézve, és egyszerre elkezdve. Az nyer, aki végig tudja mondani a saját számait anélkül, hogy tévesztene, leállna, vagy elnevetné magát.

Már több hete anyanyelv órákon a szótagolással, elválasztási esetekkel végeztünk feladatokat; közben sokat játszottunk. A mai órán tovább gyakoroljuk a szótagolást. Kíváncsi vagyok mennyit tanultatok, jegyeztetek meg.

Miért jó, ha tudunk szótagolni?
Lehetséges válaszok:
Segít a sorvégi elválasztásban;
A másképpen írt, mint kiejtett szavaknál segít a helyesírásban, pl. barátság, aztán.
Nehezen olvasható vagy hosszú szavakat könnyebben kimondhatjuk, ha előbb szótagolva olvassuk el.

III. Kiszámoló

Mikor mondunk kiszámolót? (Mikor fogót, hunyót jelölünk ki vele; ilyenkor szótagolva mondjuk a szavakat.)
Lényege: 1 szótag – 1 ember. A kiválasztott tanulók az egész osztályt végigszámolják, mutatják.

Weöres Sándor: Csimpi-limpi, hová mész?

Éc
péc
ka-pu-léc,
Csim-pi-lim-pi, ho-vá mész?
Poc-kot vi-szek a vá-sár-ra,
egy pe-ták az á-ra.
Be-suty-tyan-tam a sá-tor-ba,
állt fel-tűr-ve Bá-bos Dor-ka,
benn a po-cok tán-cot ro-pott,
Bá-bos Dor-ka si-val-ko-dott,
á-rus-polc mö-gé-be bújt,
mé-zes hu-szár le-gu-rult,
uc-cu ne-ki fuss!

O-ros-há-zán volt egy bolt,
ab-ban min-den-fé-le volt:
toll, tin-ta, pa-pi-ros,
e-reggy ki te kis La-jos!

A kiszámolt tanulók beállnak a Teknőc-kertbe.

IV. Teknőc-játék

(1 teki+5 játékos)
A teknős most szellemi táplálékot fog gyűjteni, nem a szokásos salátát, csigát stb-t. Informatika órán használt kifejezésekkel vezessétek a tekit 1-1 akadályhoz, ahol folytatnia kell a megkezdett mondatokat. (A megkezdett mondatok helyesírási szabályokra vonatkoznak.)
A jelentkező tanulók irányítják a földre ragasztott négyzetekben teknősünket. Utasítások, pl. előre 30, jobbra 90 stb.

Feladatok:

A szavak végén az -ó, -ő …
A szavak végén az -ú, -ű …
Az egyjegyű mássalhangzók hosszúságát a …
A kétjegyű mássalhangzók hosszúságát írásban úgy jelöljük, hogy …
Minden szó annyi szótagra bontható, …

Helyes válaszok:

A szavak végén az -ó, -ő hosszú, kivétel a no és nono.
A szavak végén az -ú, -ű általában hosszú. Kivétel: apu, anyu, áru stb.
Az egyjegyű mássalhangzók hosszúságát a betű kettőzésével jelöljük. Vagyis kétszer írjuk le ugyanazt a betűt.
Pl. koppan, dobban stb.
A kétjegyű mássalhangzók hosszúságát írásban úgy jelöljük, hogy az első betűjét megkettőzzük. Pl. meggyes, fonnyadt stb.
Minden szó annyi szótagra bontható, ahány magánhangzó van benne.

Értékelés.

V. Rövid és hosszú szóvégi magánhangzók érzékeltetése testjátékkal

(Az előző szabályoknak és a szójegyzéknek megfelelően.)
Instrukciók: rövid magánhangzónál tenyerek az asztalon, hosszúnál karok magasban!
Pl. ajtó, kettő, nono, lassú, kapu, keserű, eskü, folyosó, lassú, könnyű

Értékelés.

VI. Házi feladat ellenőrzése

(zöld ceruzával egyéni javítás, kivetítőről ellenőrzés, problémák, elválasztási esetek megbeszélése, közös javítás)

Munkatankönyv 50. old. 6. feladata

VII. Csoportos feladatok: Szótaglánc

(Az 1., 3., 5. csoport golyós számolócsíkkal, a 2. csoport a segítségemmel, Mf. 51. old. 10. feladata.)

Pl. hintaszék, széktámla, lacikonyha, haditerv; pókháló, lóhere, repülőgép, gépíró; postás, táska, karika, kaszáló, lóvásár, sárga

Névjátékok és találós kérdések megfejtése
1., 3., 5. csoport önállóan, 2. csoport velem a számítógépnél: Mi a közös? című feladat megbeszélése.
(A csoportok asztalán borítékban találhatóak a feladatok.)

Milyen új szó bújt el a párosával felsorolt szavakban?

harkály
hajó
óhaj
táska
műhely
jegyez
alsó
hajnal
fajta
Lajos
baba
golyó

Találós kérdések

Melyik sóval nem lehet sózni? Melyik tűvel nem lehet varrni? Melyik fával lehet muzsikálni? Melyik tó gurul keréken?

Játék a nevekkel, játék a szótagokkal!

Egészítsd ki nevekké!

Kál-............ .............-bor
Fe-............. .............-kos
Jó-.............. .............-lós
Zol-............ .............-más

Mi lehet a szabály? Folytasd!

Lajos
Tamás
Dorka

 

 

 

Kamilla
Berta
Tudor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mérges
náthás
divatos

 

 

 

Kázmér
Bernát
Hédi

Szókártyák a táblán is láthatók az ellenőrzéshez segítségül. (Itt már a megoldást is közlöm.)

Most mutasd meg! játékkal összetett szavak bemutatása, az elválasztási szabály megfogalmazása.

Számonkérés, megoldások megbeszélése.
Értékelés.

VIII. Szoftverhasználat – Szótagoló játék

A bemutató számítógépről: az 1. csoport dolgozik, az osztály segíthet.

Értékel a gép.

IX. Elválasztási esetek összefoglalása

(gyerekek már megoldott feladata alapján: Mf. 49. old. 2.a)
Bemutató a számítógépről kivetítve.

X. Házi feladat feladása

(külön lapon, vízszintes, függőleges és átlós irányban betűk összeolvasásából szavak lesznek).

XI. Összefoglaló értékelés

Ráadás:
Munkatankönyv 51. old. 9.a feladat közös elmondása (mondóka)

Téli képek levetítése (a tanulók informatika órán készített rajzai)

Az ajánlott szoftverekről:

ABC-Professzor
Kiadó: INTERCOMP Kereskedő- és Rendszerház Kft.
Beszerezhető: a kiadótól 1041 Budapest, Latabár K. u. 1. Fax: 369-8413
A programok használatával a nyomtatott kis- és nagy betűk felismerését fejlesztjük, valamint a szavak helyesírását taníthatjuk. A hangok helyes ejtésének gyakorlására is lehetőséget ad a program. Az olvasás pontosságának fejlesztésén túl a gépkezelés, kódolás, írás, billentyűkezelés készségét is fejlesztjük. Önálló feladatmegoldáskor a felismerő, elemző, önellenőrző képesség fejlesztése történik.
IBM 386/486 kompatíbilis, 4 MB RAM, VGA monitor, 2*CD-ROM meghajtó, MS-Windows 3.1 vagy WIN95, de működik újabb változatoknál is, viszont a program csak úgy működik, ha a lemez a meghajtóban van. Telepíthető is kód birtokában, de csak egy gépre. 10 Mb szabad hely szükséges merevlemezen. Hálózati példányban is kapható, akkor a hálózat központi gépére kell telepíteni, így bármely munkaállomáson futtatható a hálózaton belül.

Olvasástanulás 1. osztályosoknak
Kiadó: MARCONI Oktatástechnikai Kft.
Ára: 3999 Ft
Beszerezhető: E-mail: marconi@elender.hu , tel/fax: (1)-2443-1654
A programnak kerettörténete van A tanulók a helyes megoldásokért pontokat, majd kulcsokat kapnak, amivel ládákat lehet kinyitni, hogy aranydiót találhassanak. A feladattípus kiválasztásakor (Gyakorlatok betűkkel 1–7., Gyakorlatok szavakkal és szótagokkal 8–14.) be lehet jelölni, hogy melyik betűvel akarnak gyakorolni. Lehet szótagoltan is kiíratni a szavakat, sőt hallhatjuk is a szavakat, mondatokat, meséket. Memória játékok és akasztófajáték mondatokkal egészítik ki a gyakorlást. A program kb. 350 képet, 650 különálló szót, 150 mondatot, 20 rövid szöveget és 10 mesét tartalmaz. Hálózaton is használható!
IBM 486 DX 4-100 kompatíbilis, 16 Mb RAM, 2-szeres CD-Drive, SoundBlaster 16 kompatíbilis hangkártya, 256 szín üzemmód, 800*600 kép, felbontás, WIN95 vagy újabb változat, helyigény a winchesteren minimum 10 Mb.

4. óravázlat
Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam

Témakör: Társadalmi ismeretek: A magyar nemzet nagy történelmi eseményei: Rákóczi kora és alakja – A haza minden előtt
Tananyag: Elindultam szép hazámbul… népdal; A rodostói kakukk című olvasmány

Célok, feladatok

A monda és a népdal történelmi hátterének megismertetése. A népdal jellemzőinek tudatosítása. A haza iránti szeretet megerősítése; a „haza” és a „honvágy” fogalmának tudatosítása. Emberi kapcsolatok kifejeződése a mondában (Rákóczi és Mikes Kelemen).

Eszközök: olvasókönyv, munkafüzet, A Rákóczi-szabadságharc története című CD (Kiadó: Hódtói Általános Iskola és Gimnázium)
(Felhasználva a Kézikönyvben szereplő óravázlat minta.)

1. Célkitűzés

Év elején, Kiskun Farkas László: Levél a táborból című versének olvasásakor már beszélgettünk a „honvágy” szóról. Ma két olyan irodalmi művel ismerkedhettek meg, amely a honvágy érzésével kapcsolatos.
Szorgalmi feladat volt, hogy keressétek meg a Magyar Értelmező Kéziszótárban a „honvágy” szó jelentését.
Egy tanuló felolvassa:
„honvágy” = a külföldön élőnek hazája utáni sóvárgása. Különösen erős lehet ez az érzés olyan ember számára, akinek a sorsa teljesen bizonytalan, bujdosnia kell, és lehet, hogy talán már sohasem kerülhet vissza a szülőföldjére, a hazájába.

2. Történelmi háttér ismertetése a tanító közvetítésével

A Rákóczi vezette szabadságharc bukása után a kuruc katonáknak bujdosniuk kellett, mert a császár „felségárulás” miatt elfogatóparancsot adott ki ellenük. Nem tehettek mást, külföldre menekültek, olyan országba, amely menedéket biztosított számukra.
Rákóczi Ferencet bujdosásba csak leghűségesebb emberei kísérték. Előbb Lengyelországba, majd Franciaországba. Sajnos XIV. Lajos francia király halála miatt el kellett hagynia Párizst is. A Habsburgok ellensége, a török szultán felajánlotta segítségét, így került Törökországba; Rodostó nevű kikötőváros lett Rákóczi és hű társainak menedéke, lakhelye.

A népdal meghallgatása előtt adjunk megfigyelési szempontokat!
Milyen az elhangzott népdal hangulata? Milyen érzéseket fejez ki?

3. A népdal feldolgozása

A népdal meghallgatása nevelői előadásban vagy audio-CD-ről, gyerekek bekapcsolódhatnak az éneklésbe.

A tanulók véleményének meghallgatása. Mit tanultunk a népdalokról? (keletkezés, mit fejez ki? szöveg, dallam kapcsolata)

A ma tanult népdal a hazájától búcsúzó fájdalmát és szomorúságát fejezi ki; lehetséges, hogy a szöveg és dallam egyszerre keletkezett.

4. A népmonda feldolgozásának előkészítése

Magyarország a XVIII. sz. első felében. (1699–1740)

Mutassuk be a CD-ről az akkori Magyarország térképét!

A bujdosó fejedelmet Törökországba is elkísérte Bercsényi Miklós és Mikes Kelemen. Mindannyian itt éltek halálukig, de többé nem látták hazájukat, de mindvégig élt bennük a remény, talán egyszer hazajuthatnak Magyarországra.

Mikes Rákóczi udvarában a fejedelem apródja volt. 27 évesen kerül Törökországba, urának kísérőjeként, íródeákja, kamarása lett. 207 levelet írt nem létező nagynénjének. Ezek a levelek bizonyítják, hogyan éltek a magyarok a bujdosásban. 71 éves korában halt meg, távol hazájától.

Az ajánlott CD-ről bemutatjuk Bercsényi és Mikes arcképét, majd elindítjuk a pár perces digitalizált videoanyagot a rodostói házról. Narrátor segíti a jobb megértést.


Rákóczi Ebédlőház

5. A gulácsi népmonda feldolgozása

a) Egy jól olvasó tanuló előzetes felkészülés alapján bemutatja.

b) A monda elolvasása után válaszolj a kérdésekre!
Hogyan éltek a bujdosók Törökországban?
Miért nem emlegette a fejedelem a múltat társai előtt?
Miből derül ki, hogy a honvágy őt is kínozta?
Hogyan szerzett örömet Mikes Kelemen Rákóczinak?

c) Hogyan tagolhatjuk a történetet?
Két részre:
I. rész: Az olvasmány elejétől a „hogyan szólaltassa meg a kakukkot a rodostói kertben” mondatig.
II. rész: „Nem sokáig töprengett” kezdetű mondattól az olvasmány végéig.
(A tanulók ceruzával bejelölik a könyvben a részeket, majd az olvasási füzetbe leírják a megbeszélt vázlatot.)

Vázlatpontok:

 1. Rákóczi honvágyat érzett a hazai kakukkszó után.
 2. Mikes Kelemen megszólaltatta a „hazai kakukkot”.

d) Mondai elemek keresése:
Mit tanultunk eddig a mondákról?

e) Rokon értelmű szavak gyűjtése:

Álmodoztak, ..........................................................
Töprengett,.............................................................
Kiosont,..................................................................

6. Házi feladat

 • Tartalommondás gyakorlása.
 • Népdal megtanulása.

A felhasznált szoftverről:

A Rákóczi-szabadságharc története
Kiadó: Hódtói Általános Iskola és Gimnázium Regionális Multimédia Központja Beszerezhető: Mikrosuli Bt. http://www.bpcomputer.hu/mikrosuli/oktato
A CD a heroikus események kiváló feldolgozásokon alapuló bemutatása mellett a multimédia varázslatával elérhető közelségbe hozza a kor emberét, mindennapjait, tárgyait. Mindemellett pedig kitekint a kor költészetére, amely a magyar kultúrtörténet egyedülálló értéke. (16 MB RAM, 10x-es CD-ROM olvasó, Win’95)

Hangtár
Rákóczi induló
Nagy Bercsényi Miklós
Csínom Palkó, Csínom Jankó
Esterházy Pál: Harmonia Caelestie
Kun verbunkos
Kuruc romantika (tárogató)

Emigráció
Drinápoly
III. Ahmed szultán
Karosszék
Kurakin herceg
Mikes Kelemen
Rákóczi rodostói kápolnája
Rodostó
Szultán fogadja Rákóczit

Nevezetes helyek

Irodalom

Filmek, pl.:
Cím: Rákóczi hadnagya
Rendező: Bán Frigyes
Gyártó: MAFILM
Gyártás éve: 1953

Bercsényi Miklós (székesi gróf)

„Gróf Bercsényi Miklós a kuruc hadsereg főgenerálisa. II. Rákóczi Ferencnek leghűbb barátja volt, s midőn Rákóczit 1701. május 29-én Solari gróf császári tábornok Sáros várában elfogta Bercsényi Lengyelországba menekült s ott előkészítette a felkelést. 1703-ban Rákóczi kitűzvén a szabadság zászlóját, Bercsényi lengyel csapatok élén jött segítségére, s ettől fogva ő vezeti a szabadságharcot. A szatmári béke kedvezményeit nem fogadta el s 1711–16-ban Lengyelországban Brezan várában élt. 1716-ban a szultán meghívására a bujdosókkal Chotzinba s az Al-Dunához a nagyvezir táborába utazik, vele szövetkezik s 1717-ben húszezer törökkel beüt Orsovánál, s Facsetig nyomul, de visszavonulni kénytelen. E hadjárat után, midőn 1718-ban III. Károly a törökkel békealkudozásba bocsátkozott, a császári biztosok Rákóczi s Bercsényi kiadását követelték, mit megtudván a szultán, kijelenté, hogy inkább elveszti fővárosát, mintsem magát a vendégszeretet megsértése által ekkép meggyalázza. Hamvait Rákócziéval együtt hazahozták s 1906. október 30-án a kassai székesegyházban temették el.”

5. óravázlat
Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam

Témakör: Az ige
Tananyag: Az igeidők gyakorlása; igék helyesírása

Az óra célja:

 • Az igeidők helyes használata;
 • Igeidők megváltoztatásával szöveg-átalakítás;
 • A -t rag és a múlt idő jelének megkülönböztetése;
 • Informatikai ismeretek alkalmazása;
 • Játékos feladatokon keresztül a helyesírási szókészletből ismert szavak gyakorlása; igék helyesírása – magánhangzók időtartamának helyes jelölése; szókincsfejlesztés.

Munkaforma: Frontális osztály- és differenciált csoportmunka, egyéni feladatmegoldás.
Munkaeszköz: Anyanyelvi gyakorlófüzet 3. osztály, nyelvtan füzet, csoportos feladatlapok, 2 számítógép.
Szemléltetés: Táblai írás, táblán szókártyák, számítógépek és projektor.

Az óra menete

Köszöntés, célkitűzés
A mai órán gyakorolni fogjuk, amit eddig az igéről tanultunk.

I. Rövid frontális munka

Beszélgetés, a táblán emlékeztető (ige jelentéséről, igeidőkről, igeragozásról).

II. Igék felismerése, szógyűjtés

 • Frontális munkában különböző szófajú szavakat sorolok, a tanulók az asztalukon lévő i-betűs kártyájukat felemelik, ha igét hallanak.
 • Egyéni szóalkotás – a számítógépről kivetítve képek felvillantása, a képek segítségével igék gyűjtése a nyelvtan füzetükbe (pl. sárgul, borul, gurul, áll, ír, táncol, repül, villámlik stb.) Közös értékelés.
 • Csoportmunkában:
  • Az 1. csoport: a számítógéphez ül és az anyanyelvi gyakorló szoftver 21. témaköréből – Igék felismerése mondatokban – egy sorozatot megold.
  • A 2., 3. és 4. csoport: a házi feladatot megbeszéli nevelővel, ellenőrzés kivetítővel.
   • Anyanyelv gyak. füzet 39. old. 14. feladata. Szövegből igék, főnevek felismerése, rokon értelmű szavak gyűjtése.

III. Igék csoportosítása jelentés szerint

A 3. csoport a számítógéphez ül, az anyanyelvi szoftver 17. témakörét használja – Mit fejeznek ki az igék? –, 1 sorozatot megold (20 feladat)
A 4. és 5. csoport és az 1. csoport közös feladatlapot old meg.
Feladatlapon:
Csoportosítsd az alábbi igéket aszerint, mit fejeznek ki? (cselekvés, történés, létezés)
aggódik, cammog, cseppen, csillog, gyullad, füllent, hallgat, lettek, suttog, ünnepel, vannak, virrad, zöldell

Megoldás:

cselekvés történés létezés
aggódik
cammog
füllent
hallgat
suttog
ünnepel
cseppen
csillog
gyullad
virrad
zöldell
lettek
vannak

Plusz feladat:
Nyelvet ölt.
Tűvel ölt az anyagba.
Ünnepi ruhát ölt magára.
A hentes disznót ölt.

A fenti igék hány értesülést tartalmaznak?
(Magára ölt valamit. Valaki cselekszik, egy személy és most cselekszik.
Disznót ölt. Valaki cselekszik, egy személy és már elvégezte a cselekvést.
A szövegkörnyezet segíti a szó teljes jelentéstartalmának megértését.)

Megbeszélés, értékelés közösen, táblánál szókártyák elhelyezése. A számítógépes csoportot a program értékeli.

IV. Igeidők gyakorlása

A 2. és a 3. csoport számítógépen dolgozik (2 gépnél) oktató programmal. A 19. témakörből (Igeidők, jelen, múlt, jövő) 20 feladatot megold, a gép értékel.
1. és 4. csoport a füzetben dolgozik, diktálás alapján.

Igeidők szerint 3 oszlopba helyezd el a diktált igéket, majd egészítsd ki az oszlopokat a hiányzó igeidőknek megfelelően!

Jelen idő Múlt idő Jövő idő
néz
hoz
esik
maradunk
vesz

nézett
hozott
esett

maradtunk
vett
nézni fog
hozni fog
esni fog
maradni fogunk

venni fog

Az asztalra elhelyezett csoportos feladatlapon az 1. és a 4. csoport még közösen megoldja a következő feladatot is:
Írd a szavakat a megfelelő halmazokba!
kapott, jövök, menni fog, tart, tárt, vett, majd meglátom, vet, lebben, matat, vettünk

Megoldás: jelen: jövök, tart, vet, lebben, matat; múlt: kapott, tárt, vett, vettünk; jövő: menni fog, majd meglátom.

Megoldások közös megbeszélése, a jelek felismerése (-t, -tt, -ni, fog).

V. Összefüggő szövegben szavak kiegészítése múlt idejű igévé

Anyanyelvi gyakorló 47. old. 33. feladat, Milne: Micimackójából idézet.

Megoldás után 2 tanuló folyamatos kifejező olvasással bemutatja; számítógépről kivetítve a kiemelt szavak, háttérben a gyerekek informatika órán készített regényillusztrációi.

Megoldás: villant át, kinyitotta, ráfektette, úszott, bukdácsolt, mászott be, akarta, kiderült, kikocogott, ugrottak be, hintázott.
Az ide vonatkozó elméleti ismeretek megbeszélése: mikor -t, mikor -tt?

V/1.

A következő feladat szavaiban is szerepel -t és -tt is. Csoportosítsd a szavakat! (ragos főnév – múlt idejű ige)
Lapot, tett, lett, kapott, lopott, hallott, felejt, mondott, hullt, lapátot

(A szavakat kivetítőről látják a gyerekek, a 2. csoport a tanári számítógépen megoldja. A megoldás folyamatát látja mindenki, ezért azonnali visszajelzést kaphat a csoport a többiek jelentkezéséből.)
Megoldás:
Ragos főnév: lapot, lapátot.
Múlt idejű ige: tett, lett, kapott, lopott, hallott, mondott, hullt.
A felejt szó jelen idejű.

VI. Az igék helyesírása (frontális munkában)

Alkossunk igét tulajdonságot jelentő szavakból:

Tulajdonság Ezt teszi Ez történik vele
szép
szépít szépül
fényes fényesít fényesül
torz torzít torzul

Milyen helyesírási szabály vonatkozik ezekre a szavakra?
-ít végű igék
-ul, -ül végű igék
állít, buzdít, díszít, épít, gurít, halkít, mozdít, segít, szólít, veszít (abc-s rendben)
ámul, bámul, borul, derül, búsul, perdül, fordul, őszül, zöldül

VII. Házi feladat (lapon)

Írd le az ellentéteket, de a személyt, a számot és az időt ne változtasd meg!
Hozni fogunk – vinni fogunk
Majd veszel – majd eladsz
Nyitni fogok – csukni fogok
Holnap maradsz – holnap elmész
Ülni fog – állni fog
Majd letesszük – majd felvesszük
Be fog jönni – ki fog menni
Holnap sírnak – holnap nevetnek.

VIII. Értékelés

Anyanyelvi gyakorló szoftver 3-4. osztályosoknak, mágneslemezen.
Kiadó: MARCONI Oktatástechnikai Kft.
Ára: 1645 Ft (Fókusz ár) 1731 Ft
Beszerezhető: Fókusz Online vagy E-mail: marconi@elender.hu, tel/fax: (1)-2443-1654
A lemezen található feladattípusok megfelelnek a tantervben előírt nyelvtani, helyesírási követelményeknek. Szabályfelismerő, rendszerező, önellenőrző képesség fejleszthető vele. A helyesírási készségen túl szókincsfejlesztésre is kiváló. A billentyűkezelési készséget is növeljük. A feladattípusok közül mondatok 2–4. fejezet, főnév 6–12. fejezet, melléknév 13–16. fejezet, igék 17–22. fejezet. Akár több típust is választhatunk, a program véletlenszerűen keveri. Típusonként 50-200 feladat található, egy ciklus 20 feladatból áll. A program helytelen válasz esetén megadja a helyeset.
Eszközigény: minimum 386-os számítógép, DOS/Win95/98, a program hálózati vagy egyéni gépes változatban kapható.

Anyanyelv alsósoknak
Kiadó: MARCONI Oktatástechnikai Kft.
Ára: 2990 Ft
Beszerezhető: a kiadótól, valamint http://www.cdrendeles.hu
A tanuló a programmal külön – külön vagy együttesen gyakorolhatja az alábbi témakörökhöz, feladattípusokhoz tartozó feladatokat, véletlenszerűen kiválasztott szavakkal, mondatokkal. A témakörök megfelelnek a tankönyvi felosztásnak: 1. A szó alakja és jelentése 2. Mondatfajták 3. Pótold a mondatvégi írásjelet 4. Állító, tagadó, tiltó mondatok 5. Szófajok felismerése 6. Főnév – köznév, tulajdonnév 7. Főnév – tulajdonnevek fajtái 8. Főnév – hiányzó kezdőbetűk pótlása 9. Főnév – többes szám képzése10. Szótő leválasztása toldalékaitól 11. Főnév – képzett szavak12. Főnevek helyesírása 13. Melléknevek fokozása 14. -i képzős melléknevek képzése 15. Melléknevek felismerése mondatokban 16. Melléknevek helyesírása 17. Mit fejeznek ki az igék? 18. Igekötős igék kiválasztása 19. Igeidők (jelen, múlt, jövő) 20. Igemódok (kijelentő, feltételes, felszólító) 21. Igék felismerése mondatokban 22. Igék helyesírása 23. Melléknévi igenév képzése 24. Melléknévi igenév felismerése 25. Főnévi igenév képzése 26. Főnévi igenév felismerése 27. Névmások fajtáinak felismerése 28. Szavak helyettesítése névmással 29. Számnevek fajtáinak felismerése 30. Számnevek mondatokban, címekben 31. Számnevek helyesírása 32. Mondatelemzés – alany, állítmány 33. Mondatelemzés – alany, állítmány, tárgy 34. Mondatelemzés – alany, áll., tárgy, határozók 35. Mondatelemzés – előzőek + jelzők 36. Elemzés – mondatrész, szófaj A témakörökből akár egyet, többet, vagy mindet ki lehet választani a gyakorláshoz. A kiválasztottakból egymás után véletlenszerűen választ a program, és teszi fel a kérdéseket. A feladat típusától függően a tanulónak be kell írnia, vagy be kell jelölnie a helyes szót, szavakat, választ. Egy-egy témakörhöz 50-200 feladat (szó, mondat) tartozik. A program 30 feladatos ciklusokban számolja a helyes és helytelen válaszokat. Helytelen válasz esetén lehetőség van az újrapróbálkozásra, vagy kérheti a tanuló a helyes válasz kiírását. Minden második jó válasz után eggyel több kis mókus jelenik meg a képen.
Minimális számítógép-konfiguráció: IBM 486 DX 4-100 kompatibilis, 4 Mb RAM, 800*600 képernyő felbontás, WIN 95 vagy újabb változat. Helyigény a winchesteren 2 Mb. Hálózaton is használható.

6. óravázlat
Természet- és társadalomismeret 4. évfolyam

Témakör: Országismeret. Hazánk természeti szépségei.
Tananyag: A „természet örömkönnye”, a Balaton.

Tanítási-tanulási módszerek: egyéni és kiscsoportos feladatmegoldás, közös értékelés.
Óratípus: Rendszerező, Gyakorló.
Felhasznált eszközök: számítógép (PowerPoint; Microsoft Word; Paint szoftverekkel), videó, televízió, projektor, feladatlap, térkép, tankönyv
Szoftver: Magyarország Nemzeti Parkjai II. Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Felhasznált irodalom: Dr. Mester Miklósné: A mi világunk 4. osztály – Apáczai Kiadó
Előkészítő rész: Motiváció frontális munkában számítógéppel (PowerPoint) fő- és mellékvilágtájak segítségével jelképes rajz készítése.
Az óra anyagának feldolgozása csoportmunkában.

A Balaton nemcsak Magyarország, de Közép-Európa legnagyobb állóvize is.

I. feladatsor

1. csoport: Balaton-parti nevezetes városnevek és képeik elhelyezése térképvázlaton számítógép és térkép segítségével – önálló munka.

2–3. csoport: feladatlap segítségével keresztrejtvényt fejt önállóan.
Ellenőrzés, közös megbeszélés.

II. feladatsor

1. csoport: A tankönyvből „A természet örömkönnye”, a Balaton című olvasmányt némán olvassa, majd a számítógépen (Wordben) elkészített igaz-hamis állításokat kiválasztja; mondatok igazzá tétele – önálló munka.

2. csoport: Feladatlapos munkát végez. Megfigyelési szempontsora alapján videofilm részletének megtekintése, adatgyűjtés videóról.

3. csoport: Megfigyelési szempontsor alapján CD-ROM előre meghatározott részeinek megtekintése (a Balaton-felvidéki Nemzeti Park), adatgyűjtés – csoportmunka tanári segítségadással.

Feladatmegoldások megbeszélése az 1. csoporttal.

III. feladatsor

1. csoport: Wordben előre elkészített Kis-Balaton című szöveg helyesírási hibáinak javítása – önálló munka, esetleg a helyesírás-ellenőrzőt is használhatják.

2. csoport: Számítógépen dolgozik – Balatonfüred nevezetességeiről, híres személyiségeiről előre elkészített hibás gyűjteményt megtekinti, majd az oda nem illőket törlik – csoportos megbeszélés, vélemények alapján a videofilm segítségével.

3. csoport: Projektor segítségével a Balaton-felvidéki Nemzeti Park jellemző élőlényeinek, szokásaiknak bemutatása.

Befejező rész:

A tanulók a számítógépen Paint rajzolóprogrammal puzzle-t raknak össze (Balaton és vidéke). Az egyik csoport a Balaton-felvidéki Nemzeti Park CD-n lévő játékokkal játszhat.

Feladatok, felmerülő kérdések, amelyek még beilleszthetők az óra (órák) anyagába:

 • Hol terül el Magyarországon a Balaton?
  Határozd meg fekvését, használd a világtájak neveit! Térképen mérés vonalas mérték segítségével: hossza: … km, szélessége: … km.
 • Nevezd meg a tóba ömlő folyót!
  A Balaton vizét a Zala folyó táplálja.
  A Balaton felesleges vizét a Sió-csatorna vezeti le.
 • Melyek a Balatont határoló nagy tájak?
 • Milyen a Balaton északi és déli partjának felszíne?
  A déli part lapos, homokos síkság. Begyalogolhatunk messzire a sekély vízben. Az alacsony vízszint miatt hamarabb melegszik fel a víz, ezért a turisták fürdőzésre inkább a déli partot kedvelik. Az északi part mélyebb, meredekebb, szelesebb a Bakonyból érkező szél miatt, de hirtelen támadhat vihar is.
 • A Balatonnak szigete vagy félszigete van?
  A félsziget vízbe nyúló szárazföld, melyet három oldalról víz vesz körül. Az északi part látnivalói közül legérdekesebb a Tihanyi-félsziget.
 • Mi volt a balatoni lakosság régi foglalkozása?
  Halászat, nádvágás. Ma idegenforgalom, kereskedelem (de ez idényjellegű)
 • A Balatonról sok népdal született. (Oh, mely sok hal…)
 • Lengyel Dénes balatoni mondákat gyűjtött: Aranyhíd, Ezüsthíd címmel. Mit jelent ez a két cím?

Javasolt szoftverről:

Magyarország Nemzeti Parkjai II. Balaton-felvidéki Nemzeti Park
(VESZPROG KFT. 8200 Veszprém, Kupa u. 14. Tel.: (88) 407-285, http://www.veszprog.hu Minimális számítógép-konfiguráció: 5x86 processzor, 24 Mbyte RAM, Windows 9x/2000/NT/ME operációs rendszer, 12x CD-ROM meghajtó, hangkártya, egér, 65536 (high color) színbeállítás.
A program installálására nincs szükség, mert a lemezmeghajtóba történő behelyezéskor automatikusan a teljes képernyős változat elindul. (Ha szükséges a maximális képméret elérése érdekében állítsuk be a Windows-t 640x480-as felbontásra.)
A bevezető átugorható a kényernyőre való kattintással. A program futása bármikor megszakítható az ESC gombbal.
A bevezetőben a térképet böngészve indulhatunk útra, betekinthetünk négy nemzeti parkunk élővilágába. Több mint 800 színes fénykép és 100 állathang színesíti kirándulásunkat, irodalmi alkotások, rövid szakmai magyarázatok, földtani, történelmi, néprajzi érdekességek. A CD-n található növények és állatok fajlistája és latin nevei a fajlista.rtf fájlban megtalálhatók.

7. óravázlat
MAtematika 4. évfolyam

Témakör: Számtan, algebra/Műveletek értelmezése; Számfogalom. Geometria, mérés/Mérhető tulajdonságok
Tananyag: A zárójel használata, műveleti sorrend.
Törtszámok előállítása, értelmezése. Törtjelölés. Törtrészek összehasonlítása.
A téglalap kerület- és területszámításának gyakorlása.

Óratípus: Gyakorló
Munkaforma: Frontális, csoportos, egyéni
Nevelési feladatok: Pontos, fegyelmezett munkavégzés. Önállóság a feladatmegoldások során. Csoportmunkában egymás segítése a közös cél érdekében. Önértékelés, önellenőrzés fejlesztése.
Oktatási feladatok: Szóbeli, írásbeli számolási készség fejlesztése. Területek törtrészeinek kiszámítása, jelölése. A téglalap területének, kerületének számítása.
Eszközök: 4. osztályos matematika tankönyv vagy munkafüzet, feladatlapok, matematika négyzethálós füzet, táblai szemléltetés, számítógépes szemléltetés projektorral vagy írásvetítő, számítógép a szoftver használatához. Szoftver: Manófalva (Nemzeti Tankönyvkiadó), Manómatek 4. (Profi Média)

I. Célkitűzés

A mai órán átismételjük a műveletek elvégzésének sorrendjét, valamint a törtszámokat fogjuk vizsgálni, és tovább gyakoroljuk a kerület-, területszámításokat.

Hangulatkeltéshez levetíthetjük a CD-kről a műveleti sorrendhez tartozó elméleti tudnivalókat animációs feldolgozásban.

Egy tanuló összefoglalja saját szavaival a szabályt.

II. Csoportmunka

1. csoport (lassabban haladók tanítóval)
Viki szerint az alábbi egyenlőség igaz. Mi a véleményed?

(342 + 405): 3 = 342 + (405: 3)

(Amennyiben két gépünk van, a Matematika gyakorló 3. osztályosoknak szoftvert is használhatjuk a csoporttal. Ez látható jobbra.)

2–3. csoport, feladatlapon vagy munkafüzetben önállóan végzi az alábbi feladatot:
Ügyelj a műveletek sorrendjére, majd végezd el a számításokat!

(130 + 50) * 4 – 110 =
916 – 372: 3 + 180 =
420 + 40 * 3 – 110 =
372 + 488: 8 + 20 =
999 – 5 * 6 + 40 =

4. csoport: számítógéphez ül és a Manófalva CD-n a Zárójelek témakörből néhány feladatot – közösen – megold.
Az űrlények talpán lévő műveletjelekkel jelezheted a műveleti sorrendet!

A fenti kép a Manómatek 4.-ből való. Mivel a korcsoportot be lehet állítani belépéskor, így várhatóan megfelelő számkört fog érinteni a feladat. A Manófalva inkább felsősöknek, vagy tehetséges 4.-eseknek való. A Manómatek 4.-ről ez a feladattípus tréningezésre is jó a „lassúbbaknak”, ha csak a sorrend megállapítást végeztetjük el. Jobb csoporttól eredményt is kérjünk!

Összefoglalóan értékeljük a csoportok munkáját.

III. Célkitűzés: Az óra következő részében a törtekkel fogunk foglalkozni.

1. csoporttal átismételjük a törtszámok jelölését (önállóan feladatlapon vagy munkafüzetben dolgoznak)
Írd le a következő törteket betűkkel!

Írd le számokkal a következő törteket!

négy harmad .............................................. két nyolcad ..............................................
három heted .............................................. hét kilenced ..............................................
kilenc tized ................................................. öt hatod ....................................................

Törtszámok helye a számegyenesen

A 3., 4. csoportban is egyénileg dolgoznak. Frontális keretben a megoldások megbeszélése. A munkát feladatalapon kapják, eszközként használják a tankönyv mellékletének „torta”-lapjait.
Az egész törtrészei
A torta valahányad részét megettük. Mennyi maradt? Színezd ki a rajzokat!

Megettük 3 negyedét, maradt: ............................................................................

megettük 5 nyolcadát, maradt: ............................................................................
megettük 2 harmadát, maradt: ............................................................................

megettük 4 hatodát, maradt: ............................................................................

Igaz (I) vagy hamis (H)?

1 fél + 1 fél = 1 egész
2 negyed + 1 negyed < 1 egész
1 hatod + 4 hatod > 1 egész
1 harmad + 2 harmad < 1 egész
2 nyolcad + 3 nyolcad > 1 fél
1 harmad + 1 hatod = 1 fél

Értékelés.

Törtrészek összehasonlítása – számítógépes megoldása; 2. és 3. csoport felváltva dolgozik.
(Manómatek 4./Törtek)

Ha a feladatot nem értik a tanulók, a segítség jelre kattintva bővebb információhoz juthatnak bármelyik témakörnél. A Feladatok növekvő sorrendje (1–6-ig) nehézséget is jelöl. A csoportoknak önálló megoldásra inkább 1-től 4-ig javasolt.

Amíg a számítógépes csoport dolgozik, a tanító a többiekkel frontálisan foglalkozik a táblánál.

Az 1 egész és a törtrészek fogalmának mélyítése négyzethálós formában egységnyi téglalapokon.

A téglalapok 1 egészet jelentenek. Mennyi lesz a téglalapok 2 harmada, 8 huszonnegyede, 3 hatoda?

Az 1 egész és a törtrészek kapcsolata szakaszos ábrázolásban
Az a) szakasz hosszúsága 1 egész. Állapítsd meg, hogy a többi szakasz vastagon jelölt részei az 1 egésznek hányad részeivel egyenlő!

IV. Befejezés

Az óra befejező részében a téglalap kerület-, területszámítását gyakoroljuk.
Az 1. csoport a számítógéphez ül és a Manómatek 4./Terület, Kerület témakörből készít feladatokat.

Amennyiben tesztmódban használjuk, csak helyes megoldásokat fogad el a program, tehát egyből visszajelzést kapnak a tanulók. Itt alkalmazhatják a segítségkérést, pl. Mit jelent egy síkidom kerülete, területe, és hogyan számolják ki.

Az 1. csoport megoldásait figyelheti az osztály többi tagja is, ha rendelkezünk projektorral, vagy ha még egy géppel rendelkezünk. A Matematika gyakorló Szöveges feladat témakörét oldhatja egy másik csoport.

V. Az óra értékelése, házi feladat kiadása

Az ajánlott szoftverről:

Manófalva – Nemzeti Tankönyvkiadó (http://www.ntk.hu)
Nem kell telepíteni, a lemez több nyelven használható. Előjelek, törtek, zárójelek témakörökkel foglalkozik.

Matematika gyakorló 3., 4. osztályosoknak Kiadó: Marconi Kft.
A program kezdőképétől egérkattintás után juthatunk tovább. Ezután feladattípusok közül választhatunk egyet, vagy akár többet is, vagy akár az összeset a „Mind” gombbal. Ez mindig attól függ, hol tartunk a tananyagban a tanulókkal.

A program 22 témakörre bontja a gyakorolandó tananyagot (pl. írásbeli összeadás, szorzás, kivonás, tömeg, űrtartalom, idő, írásbeli osztás, zárójeles műveletek, osztók, negatív számok, geometria, zárójeles műveletek. A kiválasztott témakörből kapnak feladatot véletlenszerűen kiválasztott számokkal. A program számolja a helyes és helytelen válaszokat. Ahol több számmal kell válaszolni, ott a „Tab” billentyűvel lehet továbblépni, vagy egérrel kattintani a megfelelő helyre. Helytelenül írt válasz esetén lehetőség van az újrapróbálkozásra, vagy kérheti a tanuló a helyes válasz kiírását. A program 30 kérdéses ciklusban kéri a feladatok megoldását. Ciklus közben vagy végén új ciklus indítható ugyanazokkal a feladattípusokkal, vagy a „Vissza” gombbal visszatérhetünk a feladattípus választáshoz. Hálózaton is használható.

Min. hardverigény: IBM 486 DX 4-100 kompatíbilis, 16 MB RAM, SoundBlaster 16 kompatíbilis hangkártya, 256 szín, 800x600 felbontás, W95 vagy újabb, 4 MB a merevlemezen.

Manómatek 4. osztály – Profi Média
Mielőtt a programba belépnénk, egy igazolványt kell kitölteni. Az itt beírt adataink alapján tartja nyilván a gép megszerzett pontjainkat. Minden rovatot ki kell tölteni. Játékos a jobb oldali mezőből is választható, ekkor nem kell írogatni.

Kormánykerék rajza Programismertető. Ha bal gombbal kattintunk rá, szöveges ismertetőt kapunk, jobb gombbal kattintva, pedig egy képes-hangos bemutatóhoz juthatunk, ez megszakítható.
Számozott gombok: A témakörökbe ezeken keresztül lehet jutni.

A fejezetek szövegei a két oldalon lévő nyíllal lapozhatók, a képekkel együtt. A menüsor álarcára kattintva a fejezet lejátszható. A lejátszást a STOP gombbal meg lehet szakítani. Egy képhez tartozó hangot a hangra kattintva is meg lehet hallgatni. A jobb oldali lapozó nyíl mellett egy kis kockában két szám van. Ezek azt mutatják, hogy összesen hány képből áll a fejezet, és hányadikon állunk.

Fogalomtár: Címek szerint válogathatunk a fogalmak és magyarázataik között.
Kinyomtatható feladatok kapcsolódnak a fejezetekhez, bár némelyikhez több feladatlap is tartozik. A cím szerinti keresés megkönnyíti a megfelelő feladatlap megtalálását.
Feladatok: A villanykörtére kattintva egy kis segítséget lehet kapni a feladat megoldásához. A szöveget úgy tüntethetjük el, hogy rákattintunk.

Bagoly – szamár: Ezzel a gombbal állítható be a megoldás módja. Ha a szamár látszik, gyakorló módban dolgozunk. Ilyenkor nem lehet elrontani a feladatot. A megoldásért nem is jár pont. A gombra kattintva a szamár átvált bagolyra. A teszt módban a program csak a feladat megoldásának végén jelzi, hogy jól dolgoztunk-e.
Feladatok sorszáma: Az előadáshoz tartozó feladatok között lapozhatunk.

 

Webra folder: 
Tags: 
Mozgatva: 
0
Prefix: 

Támogatók

OFI

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.