Schlotter Judit :: Környezetismeret, matematika, ének-zene – 1–2. évfolyam

wadmin | 2009. jún. 17.

Tartalom

 1. Testünk és életműködésünk: Testünk főbb jellemzői (2. évfolyam)
 2. Testünk és életműködésünk: Érzékszervek, érzékelés (2. évfolyam)
 3. Számtan, algebra: Év végi összefoglalás I. (2. évfolyam)
 4. Számtan, algebra; geometria, mérés: Év végi összefoglalás II. (2. évfolyam)
 5. Zenei olvasás, írás; improvizáció: Iglice szívem... (1. évfolyam)
 6. Zenei olvasás, írás: Méz, méz, méz... (2. évfolyam)
 7. Számtan, algebra: Helyes műveleti sorrend; zárójelek használata (2. évfolyam)

1. óravázlat
Testünk és életműködésünk: Testünk főbb jellemzői (2. évfolyam)

Tantárgy: Környezetismeret
Évfolyam: 2. évfolyam
Témakör: testünk és életműködésünk
Tananyag: testünk főbb jellemzői: testrészeink; külső tulajdonságaink; magasság; súly; fejlődés

Célok, feladatok: Testrészeink pontos nevének tudatosítása. Külső tulajdonságaink megnevezése. Mérhető tulajdonságaink vizsgálata. Testünk folyamatos változásának szemléltetése, megfigyelése.
A felhasznált szoftver fejleszti a gyerekek általános intelligenciáját, kreativitását, logikáját. A csoportos összegzések kialakítják az önálló véleményalkotás képességét.

A szoftver használatára irányuló tanulói tevékenység: kiscsoportos gépi munka közös ellenőrzéssel.
Tanítási-tanulási módszerek: a már létező ismeretek ismétlése, bővítése után kiscsoportos alkalmazás, gyakorlás
Óratípus: rendszerező, gyakorló

Eszközök:
Szoftver:
Manó élővilág (Profi-Média Kft.)
Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, (WIN 3.1/95) 8MB RAM; kivetítő, (esetleg jól elhelyezett monitorral helyettesíthető)

Az óra menete

1. A mai órán testünkkel, testrészeinkkel fogunk még alaposabban megismerkedni.

Bevezető játék: barkochba
Próbáljátok meg külső tulajdonságai alapján kitalálni, melyik osztálytársatokra gondoltam! Aki kitalálja, az gondolhat a következőre! (Maximum 2-3 nevet találjunk ki, a játék délután folytatható a napköziben!)

2. Testrészek közös megnevezése (ismétlés).

A barkochba utolsó győztese nem megy a helyére, rajta fogjuk szemléltetni a különböző testrészeket:
(Felülről lefelé haladunk, gyerekeket hívunk segítségül a testrész mutatásához.)

FEJ (szem, orr, száj, fül)
TÖRZS (mellkas, hát, has)
VÉGTAGOK (kar, láb)

3. (4., 5., 6.) A következő feladatokhoz 4 csoportra osztjuk az osztályt.

(Erre az időbeosztás miatt van szükség. Igyekezzünk heterogén összetételű csoportokat kialakítani a biztos sikerélmény érdekében.)
Az egyes csoportok feladatait közösen megbeszéljük, a főbb pontokat a táblán rögzítjük. A csoportok nevet választhatnak maguknak.

a) Az óra eleji játékban tulajdonságokat soroltunk fel.
Melyek voltak ezek közül, amelyek pontosan mérhetőek? Testmagasság (megemlítjük az egyéb méreteket is: derék, csípő...stb...); lábméret; testsúly
Milyen eszközre volna szükségünk a mérések elvégzéséhez? Mérleg, mérőszalag
Az első csoport kap egy mérleget, és több mérőszalagot is.
Kapnak hozzá írólapokat, melyre közösen feljegyzik, milyen tulajdonságokat fognak mérni, majd elvégzik a méréseket.

b) A másik csoport összedarabolt képeket kap, melyeken csecsemő, gyermek, felnőtt és idős ember látható.
A képeket összerakás után időrendi sorrendbe kell állítaniuk.

c) A harmadik csoportnak Keresztrejtvényt kell megfejteni.
Ha függőlegesen beírják a megfejtéseket, az órához kapcsolódó fogalmat kapnak:

 
8.
3.
4.
5.
 
T
2.
H
H
O
Ö
1.
F
A
Á
R
6.
7.
R
T
E
S
T
R
É
S
Z
Ü
J
 
S
Z
S
D
 
Z
E
 
Ő
 
M
 1. Ez a szervünk segít a légzésben.
 2. A testünk „legfelső” része.
 3. „Ide rakjuk a gombócokat!”
 4. „A sajátunknak sosem látjuk a közepét!”
  „Aki hanyatt fekszik, ezen fekszik.”
 5. Szimatolhatunk vele.
 6. Jó annak, akinek sok van a fejében, biztosan 5-ös lesz a bizonyítványa!
 7. „Aki nyitva tartja, nem esik könnyen hasra!”
 8. A fának is van, neked is van!

Megfejtés: A 2., 3., 4., 5., 7., közös neve.

d) A negyedik csoport ül a számítógéphez!

Eszközök:
Szoftver:
Manó élővilág (Profi-Média Kft.)
Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, (WIN 3.1/95) 8MB RAM

Előkészítés: A program egyszerűen telepíthető, a telepítés pár percet vesz igénybe.
Telepítés: Nyissa meg a CD-t, és válassza ki a telepit.exe, vagy az install.exe nevű fájlt! Akár a merevlemezről, akár a CD-ről való futást választjuk, a CD-nek a gépben kell lenni, Javasolt a CD-ről való futást, mert jóval kevesebb helyigényű.

A programot indítsuk el:
START→PROGRAMOK→MANÓKA→ManóÉlővilág
Programindítás után bármilyen nevet beírhatunk, de vigyázzunk, mert a program megjegyzi az elvégzett feladatok értékelését, majd középen lévő kislányra kattintva válasszuk ki az „Ilyenek vagyunk...” feliratot.
A bevezető szöveget idő hiányában a jobb oldali nyíllal átléphetjük.
A feladatok végén a jobb oldali virágra kattintva a program értékeli a megoldást. Ha a megoldás rossz, a virág lekonyul, s hangeffektus jelzi az eredménytelenséget. Ilyenkor a megoldás újra megkísérelhető.
Helyes megoldás esetén a virág kinyílik, és zeneszó is jelzi a sikert, majd jutalomként egy színes gyöngyöt kapunk. A következő feladat a jobbra mutató nyíl megnyomásával érhető el.

Feladatok:

 1. Nagyságsorrend kialakítása gyerekek sorba állításával. (A gyerekek a „fogd és vidd” módszerrel felcserélhetőkké válnak. A többi feladatnál is általában ezt a módszert használjuk.) Ki a nehezebb? Három vagy négy (minden belépésnél véletlenszerűen változnak a feladatok) tanuló sorrendjének megállapítása kétkarú mérleg segítségével.
 2. A nevük alapján kell tapasszal megjelölni a különböző testrészeket.
 3. Az arca tulajdonságainak megjegyzésével kell kiválasztani egy gyereket a többiek közül.
 4. Külső tulajdonságainak felsorolása alapján kell kiválasztani egy gyereket a többiek közül.
 5. Különböző embertípusokat kell megfelelő ruhába öltöztetni.
 6. Különböző emberfajtákat kell megfelelően kiszínezni.
 7. Különböző embertípusokat kell a megfelelő lakóhellyel párosítani.

4. Ellenőrzés, értékelés.

Az első három feladat megoldásait csoportnévvel ellátva kirakhatjuk az osztály faliújságjára. A feladatokra a saját értékelési rendszerünknek megfelelő jutalmat adjunk. A számítógépes feladatoknak többféle ellenőrzése is lehetséges. Bár a gyöngyök számából kiderül a feladatok megoldásának helyessége, a legtöbb problémát okozó feladatot részletesen beszéljük meg a gyerekekkel egyeztetve.
Mintegy ismétlésképpen a következő óra elején is átnézhetjük együtt a megoldásokat. Bár a feladatok az újbóli belépésnél véletlenszerűen változhatnak, az alapfeladat megmarad, esetleg az adatok cserélődnek.
Az útjelző tábla alján található kérdőjelre kattintva pár perces magyarázószöveget hallgathatunk meg, színes képek kíséretében, mintegy a témakör összefoglalásaképpen. Adjunk lehetőséget a gyerekeknek a délutáni napközis foglalkozásokon egyéni gyakorlásra is. Mivel a program egyszerűen kezelhető, mégis élvezetes, változatos, és remekül fejleszti az általános műveltséget is, akár fejlesztésre, akár jutalomból játékra is használható.

2. óravázlat
Testünk és életműködésünk: Érzékszervek, érzékelés (2. évfolyam)

Tantárgy: környezetismeret
Évfolyam: 2. évfolyam
Témakör: Testünk és életműködésünk
Tananyag: Érzékszervek, érzékelés

Célok, feladatok: Érzékszerveink pontos megnevezése. Környezetünk érzékelhető tulajdonságainak felfedezése. Az érzékelés folyamatának megismerése. A felhasznált szoftver fejleszti a gyerekek általános intelligenciáját, kreativitását, logikáját, segít a pontos kifejezések tudatosításában.

A szoftver használatára irányuló tanulói tevékenység: frontális új anyag feldolgozás közös feladatmegoldással, és ellenőrzéssel
Tanítási-tanulási módszerek: új anyag feldolgozása, közös feladatmegoldás
Óratípus: új anyag feldolgozó, gyakorló

Eszközök: A tanulók által gyűjtött tárgyak, élelmiszerek;
Szoftver: Manó élővilág (Profi-Média Kft.)
Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, (WIN 3.1/95) 8MB RAM; jól elhelyezett monitorral vagy kivetítővel

Előzetes gyűjtőmunka: 5 csoportra osztjuk az osztályt, a csoportok vagy választhatnak, vagy kisorsoljuk köztük a feladatot:
Hozzatok környezetismeret órára olyan tárgyakat, élelmiszereket, melyek felismerhetőek:

 • Szagukról vagy illatukról
 • Ízükről
 • Tapintással
 • Látással
 • Hangjukról

Az óra menete

1. A mai órára hozott tárgyak, élelmiszerek csoportosítása.

Felváltva választunk az asztalokra kikészített tárgyakból, amit a másik csoport egy tagjának kell felismerni – a „látható” csoporton kívül – bekötött szemmel.
A táblára előre felrakjuk a csoportok szimbólumait:

citrom,
ecet
csoki,
vatta,
smirgli
krumpli,
kifli
síp,
furulya

A tábla elé helyezett asztalon a tárgyak a megfelelő csoportba kerülnek. A táblán felírásra kerül a nevük. (Lásd a fenti példákat!)
Házi feladat: az órai csoportosítás szerint 2-2 tárgyat lerajzolni a füzetbe! Egy tárgy több helyre is kerülhet!

2. Az óra második felében számítógéppel fogunk dolgozni!

Eszközök:
Szoftver: Manó élővilág (Profi-Média Kft.)
Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, (WIN 3.1/95) 8MB RAM; jól elhelyezett monitorral vagy kivetítővel

Előkészítés: A program egyszerűen telepíthető, a telepítés pár percet vesz igénybe.
Telepítés: Nyissa meg a CD-t, és válassza ki a telepit.exe, vagy az install.exe nevű fájlt!
Akár a merevlemezről, akár a CD-ről való futást választjuk, a CD-nek a gépben kell lenni, Javasolt a CD-ről való futást, mert jóval kevesebb helyigényű.

A programot indítsuk el:
START→PROGRAMOK→MANÓKA→ManóÉlővilág
Programindítás után bármilyen nevet beírhatunk, de vigyázzunk, mert azonos név esetén a program megjegyzi az elvégzett feladatok értékelését, bár egy-egy feladat ettől függetlenül többször is elvégezhető, majd középen lévő kislányra kattintva válasszuk ki az „Látunk hallunk...” feliratot.
A bevezető szöveget (a jobb időkihasználás érdekében) a jobb oldali nyíllal esetleg átléphetjük. Az útjelző tábla alján található kérdőjelre kattintva pár perces magyarázószöveget hallgathatunk meg, színes képek kíséretében, akár bevezetőként, akár a feladatok végén a témakör összefoglalásaként. Az egyes feladatok végén a jobb oldali virágra kattintva a program értékeli a megoldást. Ha a megoldás rossz, a virág lekonyul, s hangeffektus jelzi az eredménytelenséget. Ilyenkor a megoldás újra megkísérelhető.
Helyes megoldás esetén a virág kinyílik, és zeneszó is jelzi a sikert, majd jutalomként egy színes gyöngyöt kapunk. A következő feladat a jobbra mutató nyíl megnyomásával érhető el.

Feladatok:

 1. Hangjuk alapján ismerjük fel, és kattintsunk a képen látható tárgyakra! Írja le mindenki a füzetébe, melyik tárgy hangját hallja! (Mintegy azonnali ellenőrzésképpen végezzük a számítógépen is a feladatot.)
 2. Fényerősségük szerint állítsuk csökkenő sorrendbe a képen látható világító tárgyakat, élőlényeket! (A tárgyak a „fogd és vidd” módszerrel felcserélhetőekké válnak. A többi feladatnál is általában ezt a módszert használjuk.)
  Jelentkezés alapján oldjuk meg közösen a feladatot!
 3. Festékdobozokat kell színük szerint felcímkézni.
  Jelentkezés alapján oldjuk meg közösen a feladatot!
 4. Tárgyakat kell körvonalaikkal párosítani.
  Hívjunk ki 1-1 gyereket a feladat elvégzéséhez!
 5. Az előző feladat nehezített változata. Több tárgy körvonala van egymásra helyezve. A tárgyakat kell körvonalaikkal párosítani.
  Hívjunk ki 1-1 gyereket a feladat elvégzéséhez!
 6. Tárgyak felismerése tapintható tulajdonságaik alapján.
  • sima és hideg (asztal)
  • érdes és puha (szőnyeg)
  • kemény és meleg (kályha)
  • puha és meleg (macska)
  Mindenki írja le a füzetébe a megoldást!
 7. Mi lehet a szobában szagról (illatról) felismerhető?
  (virág, cigaretta, parfüm)
  Mindenki írja le a füzetébe a megoldást!
 8. Az ízeket jelölő tulajdonságokat helyezzük a nyelvre!
  Hívjunk ki ízenként egy gyereket!
 9. A feladatban tárgyakat látunk, melyekhez azokat az érzékszerveket kell helyezni, amelyekkel felismerhetők. Természetesen egy tárgyhoz több érzékszerv is kerülhet. Tárgyanként egy gyereket hívjunk ki a megoldáshoz.

A közösen megoldott feladatok jó megoldásainak számát óra végén ellenőrizzük, és az értékelési rendszerünknek megfelelően jutalmazzuk.
Adjunk lehetőséget a gyerekeknek a délutáni napközis foglalkozásokon egyéni gyakorlásra is. Mivel a program egyszerűen kezelhető, mégis élvezetes, változatos, és remekül fejleszti az általános műveltséget is, akár fejlesztésre, akár jutalomból játékra is használható.

Tantárgy: környezetismeret

Évfolyam: 2. évfolyam
Témakör: Testünk és életműködésünk
Tananyag: Az egészséges életmód

Célok, feladatok: Óvjuk egészségünket! Az egészség megőrzése, egyszerűbb gyermekbetegségek felismerése; Helyes táplálkozás; A sport és a tisztálkodás szerepének tudatosítása az egészség megőrzésében;
A felhasznált szoftver fejleszti a gyerekek általános intelligenciáját, kreativitását, logikáját. A csoportos összegzések kialakítják az önálló véleményalkotás képességét.

A szoftver használatára irányuló tanulói tevékenység: frontális új anyag feldolgozás közös feladatmegoldással, és ellenőrzéssel
Tanítási-tanulási módszerek: frontális újanyag-feldolgozás; egyéni vagy csoportos feladatmegoldás;
Óratípus: új anyag feldolgozó; rendszerező, gyakorló

Eszközök:
Szoftver: Manó élővilág (Profi-Média Kft.)
Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, (WIN 3.1/95) 8MB RAM; jól elhelyezett monitorral vagy kivetítővel

Az óra menete

1. A mai órán az egészséges életmódról fogunk beszélgetni. Segítségünkre lesz Albert professzor és a manók.

Eszközök:
Szoftver: Manó élővilág (Profi-Média Kft.)
Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, (WIN 3.1/95) 8MB RAM; jól elhelyezett monitorral vagy kivetítővel

Előkészítés: A program egyszerűen telepíthető, a telepítés pár percet vesz igénybe.
Telepítés: Nyissa meg a CD-t, és válassza ki a telepit.exe, vagy az install.exe nevű fájlt!
Akár a merevlemezről, akár a CD-ről való futást választjuk, a CD-nek a gépben kell lenni, Javasolt a CD-ről való futást, mert jóval kevesebb helyigényű.

A programot indítsuk el:
START→PROGRAMOK→MANÓKA→ManóÉlővilág
Programindítás után bármilyen nevet beírhatunk, de vigyázzunk, mert a program megjegyzi az elvégzett feladatok értékelését, majd középen lévő kislányra kattintva válasszuk ki az „Egészség, betegség...” feliratot.
Az útjelző tábla alján található kérdőjelre kattintva bevezetőként pár perces magyarázószöveget hallgathatunk meg, színes képek kíséretében.
Albert professzor mesél a betegségek megelőzéséről (lábtörés, torokfájás, ujjvágás, hasfájás, allergia), az egészséges táplálkozásról, a tisztaságról, és a mai kor betegségéről, a környezetszennyezés következtében kialakuló allergiáról.
Mit kell tennünk, hogy egészségünket megőrizzük?
Kerüljön fel a táblára: Cím: „A legnagyobb kincs az egészség!”

 • Egészséges táplálkozás
 • Rendszeres tisztálkodás
 • Rendszeres testmozgás, sportolás
 • Betegségek megelőzése, környezetvédelem

A címszavakra az előzőekben hallottak alapján vezetjük rá a gyerekeket!
(A felsorolás a kitalálás sorrendjében változhat!)

2. Folytassuk a számítógéppel megkezdett munkát!

Nézzük meg együtt, milyen feladatokat kapunk a manóktól, hogy többet megtudjunk arról, hogyan őrizzük meg egészségünket!

Ha az ajtóra kattintunk, a program automatikusan kilép az Albert professzor előadását bemutató felületről, és elindul a témakör első feladata.
Az egyes feladatok végén a jobb oldali virágra kattintva a program értékeli a megoldást. Ha a megoldás rossz, a virág lekonyul, s hangeffektus jelzi az eredménytelenséget. Ilyenkor a megoldás újra megkísérelhető.
Helyes megoldás esetén a virág kinyílik, és zeneszó is jelzi a sikert, majd jutalomként egy színes gyöngyöt kapunk. A következő feladat a jobbra mutató nyíl megnyomásával érhető el.

 1. Párosítsuk a sportolókat a nekik megfelelő sporteszközzel!
  Sportolónként hívjunk ki egy gyereket a feladat megoldásához!
  (A sporteszközök a „fogd és vidd” módszerrel mozgathatóvá válnak. A többi feladatnál is általában ezt a módszert használjuk.)
 2. Melyik testrésze a legizmosabb a képen látható sportolóknak?
  Közösen megbeszéljük a feladat megoldását. Kitérhetünk rá, hogy mely sportok, mely izomcsoportokat fejlesztenek leginkább. Soroljuk fel, kik sportolnak a tanulók közül rendszeresen!
 3. Egészítsük ki az elnevezéseket az Élelmiszer bolt pultjain! (Tejtermék; Húsáru; Pékáru; Zöldség-gyümölcs; Édesség)
  A kiegészítéshez 1-1 gyereket hívjunk ki!
 4. Mintegy az előző feladat folytatásaként, helyezzük el az élelmiszereket a megfelelő pultra!
  A megoldáshoz 1- 1 gyereket szólítsunk ki!
 5. Vásároljunk! Válasszuk ki páronként az egészségesebb élelmiszert, és tegyük a kosárba!
  A választáshoz 1-1 gyereket hívjunk ki!
 6. Ismerjük fel a baleset, betegség okát! Párosítsuk a manókkal!
  Egy-egy párosításhoz 1-1 gyereket szólítsunk a számítógéphez!
 7. Keressünk a képen gyógyításra alkalmas tárgyakat, és tegyük az orvosi táskába! Jelentkezés alapján végeztessük a feladatot!
 8. Válasszuk ki, és tegyük a polcra a leggyakrabban használt tisztálkodási eszközöket! A választáshoz 1-1 gyereket hívjunk ki!

3. A mai órán szerzett ismereteink alapján tervezzük meg együtt, hogyan töltenénk családunkkal egy vasárnapot!

Vasárnapi napirend
Ébresztő
8. 00
 
Reggeli
8. 30
Pl.: kenyér, margarin, paradicsom, paprika, tej
Program
9. 00
Pl.: kirándulás
Ebéd
13. 00
 
Program
14. 00
Pl.: közös sportolás
Uzsonna
16. 00
Pl.: répa, gyümölcs
Program
16. 30
 
Vacsora
18. 00
 

3. óravázlat
Számtan, algebra: Év végi összefoglalás I. (2. évfolyam)

Tantárgy: matematika
Évfolyam: 2. évfolyam
Témakör: számtan, algebra
Tananyag: év végi összefoglalás, az év végi felmérő előkészítése I.

 • Kerek tízesek és egyesek összeadása és kivonása
 • Kétjegyűek és egyesek összeadása és kivonása
 • Kétjegyűek összeadása 100-ig
 • Kétjegyűek kivonása 100-ig
 • Többtagú összeadás, pótlás 100-ig
 • Összeadás, kivonás számegyenesen
 • Számok 2-, 3-szorosa, fele, harmada
 • Többféleképpen (variációk)
 • Szorzás (2-vel, 3-mal, ...10-zel) (A program lehetőséget ad a szorzó beállítására)
 • Bennfoglalás (2-vel, 3-mal, ...10-zel) (A program lehetőséget ad az osztó(k) beállítására)
 • Maradékos osztás (2-vel, 3-mal, ...10-zel) (A program lehetőséget ad az osztó(k)
 • beállítására)

Célok, feladatok:
Az alapműveletek gyakoroltatása; A típushibák kiszűrése; Az egyes tanulók felkészültségi szintjének mérése; A tanulók motiválása a jobb eredmény elérésére; Az év végi felmérő előkészítése;
A felhasznált szoftver fejleszti a gyerekek kreativitását, logikáját, a környezet lehetőséget nyújt, az olykor unalmassá váló mechanikus feladatmegoldás változatossá tételére is.

A szoftver használatára irányuló tanulói tevékenység: egyéni gyakorlás, egyéni feladatmegoldással és ellenőrzéssel; közös összegzéssel
Tanítási-tanulási módszerek: egyéni feladatmegoldás számítógép felhasználásával;
Óratípus: rendszerező, gyakorló

Eszközök:
Szoftver: MATEMATIKA gyakorló szoftver 2. osztályosoknak (MARCONI Oktatástechnikai és Számítástechnikai Kft.)
Hardver: a gyakorláshoz vigyük az osztályt a gépterembe (létszámtól függően 2 gyerek is ülhet egy gépnél);
Minimum: IBM 486 DX 4-100; 4 MB RAM; 2x-es CD drive, WIN95, vagy újabb verzió; helyigény: min.: 4MB a winchesteren; előny: hálózaton is használható (egyenrangú hálózaton is);

Előkészítés: A program egyszerűen telepíthető, a telepítés pár percet vesz igénybe.
Telepítés: Nyissa meg a CD-t, és válassza ki a telepit.exe nevű fájlt! A winchester betűjelének (C:) kiválasztása után a program automatikusan települ. Ettől kezdve a CD nélkül is használható! A hálózati telepítéshez kérjük a rendszergazda segítségét, és vegyük fel a kapcsolatot a gyártóval! (Tel.: 2431654; E-mail: marconi@elender.hu )
A program telepítése így sem bonyolult, csak több időt, és némi szakértelmet vesz igénybe!

Az óra menete

A program használata:
A program a START menüből indítható:
Programok→Mókus Iskola→Matematika 2. osztály
(A CD-nek nem kell feltétlenül a gépben lenni, havonta egyszer kéri azonosításra! Hálózati alkalmazásnál a gépeknek nem kell feltétlenül CD-meghajtóval rendelkezniük!)
A program kezdőképe egy nagy mókus, innen egérkattintással léphetünk tovább. Megjelenik a feladattípusok listája, melyből kiválaszthatjuk a megfelelőket!

1. Az óra első felében az összeadást, és a kivonást gyakoroltatjuk.

 • Kerek tízesek, és egyesek összeadása, és kivonása
 • Kétjegyűek, és egyesek összeadása, és kivonása
 • Kétjegyűek összeadása 100-ig
 • Kétjegyűek kivonása 100-ig
 • Többtagú összeadás, pótlás 100-ig
 • Összeadás, kivonás számegyenesen

A program harminc kérdéses ciklusban adja a feladatokat, a kijelölt feladattípusokból véletlenszerűen kiválasztva.
A feladat megoldása után értékel, számolja a jó, a rossz, és a többször próbált megoldásokat. Minden második „elsőre sikerült” jó válasz után jutalomképpen eggyel több mókus jelenik meg a képernyő szélén.
A pedagógus feladata a témakörök beállíttatása a gyerekekkel, segítségadás a technikai problémáknál (ritkán fordul elő), és annak figyelemmel kísérése, hogy a párok tartsák be az egyéni feladatmegoldás szabályait. Ettől függetlenül a pár azon fele, aki nem dolgozik a géppel, figyelheti a másik feladatait, és megoldásait, hiszen ez gyakorlás.
15 feladat után az eredmény feljegyzésre kerül a füzetbe, és a párok cserélnek. A második 15 feladatot a pár másik fele végzi el, és a végeredményből egyértelműen következtethetünk az egyének pontszámaira, ami szintén feljegyzésre kerül a füzetbe.
Amennyiben a pár elkészült a feladattal, automatikusan tovább mehet a második feladatra.

2. Az óra második felében a szorzást, a bennfoglalást, és az osztást gyakoroltatjuk.

A program lehetőséget ad a szorzók, osztók kiválasztására. A feladatok típusától függően a tanulóknak be kell írni a helyes számot, ahol több számot kell válasznak írni, ott a „TAB” billentyűvel lehet továbblépni a mezők között, vagy az egérrel a megfelelő helyre kattintani. 15 feladat után az eredmény ismét feljegyzésre kerül a füzetbe, a második 15 feladatot a pár másik fele végzi el, és a végeredmény szintén feljegyzésre kerül a füzetbe. Minden második „elsőre sikerült” jó válasz után jutalomképpen eggyel több mókus jelenik meg a képernyő szélén. Ha a pár elkészült a feladattal, jelzi a pedagógusnak.

 • Számok 2-, 3-szorosa, fele, harmada
 • Többféleképpen (variációk)
 • Szorzás (2-vel, 3-mal, ...10-zel) (A program lehetőséget ad a szorzó beállítására)
 • Bennfoglalás (2-vel, 3-mal, ...10-zel) (A program lehetőséget ad az osztó(k) beállítására)
 • Maradékos osztás (2-vel, 3-mal, ...10-zel) (A program lehetőséget ad az osztó(k) beállítására)

3. Közös értékelés.

Előre elkészített táblázatot függesztünk a táblára, melyben feladattípusonként:
összeadás-kivonás, és szorzás-osztás, és páronként feltüntetjük az eredményeket. Esetleg versenyt is hirdethetünk a párok között, a nagyobb motiváció érdekében! (A versenyből kizáró ok a párnak való segítségnyújtás!)
A következtetések levonása után differenciált házi feladatot adhatunk, aszerint, hogy kinek melyik feladattípusnál volt több a hibája.

 Párok
összeadás-kivonás
szorzás-osztás
Jó válasz
Többszöri próbálkozás
Rossz válasz
Jó válasz
Többszöri próbálkozás
Rossz válasz
1.
            
2.
           
3.
           
4.
           
5.
           
6.
           
7.
           
8.
           
9.
           

4. óravázlat
Számtan, algebra; geometria, mérés: Év végi összefoglalás II. (2. évfolyam)

Tantárgy: matematika
Évfolyam: 2. évfolyam
Témakör: számtan, algebra; geometria, mérés
Tananyag: év végi összefoglalás, az év végi felmérő előkészítése II.

 • Mit csinál a gép? (táblázatok)
 • Zárójeles műveletek
 • Hosszúság
 • Tömeg
 • Űrtartalom
 • Pénzhasználat
 • Időmérés (óra, naptár)
 • Római számok
 • Szöveges feladatok

Célok, feladatok:
Logikai műveletek, és a mértékegységek használatának gyakoroltatása; A római számok gyakoroltatása; A szöveges feladatok megoldásmenetének gyakoroltatása, motiváció a feladatmegoldásra; A típushibák kiszűrése; Az egyes tanulók felkészültségi szintjének mérése; A tanulók motiválása a jobb eredmény elérésére; Az év végi felmérő előkészítése; A felhasznált szoftver fejleszti a gyerekek kreativitását, logikáját, a környezet lehetőséget nyújt, az olykor unalmassá váló mechanikus feladatmegoldás változatossá tételére is.

A szoftver használatára irányuló tanulói tevékenység: egyéni gyakorlás, egyéni feladatmegoldással, és ellenőrzéssel; közös összegzéssel
Tanítási-tanulási módszerek: egyéni feladatmegoldás számítógép felhasználásával;
Óratípus: rendszerező, gyakorló
Lehetőleg az előző óra folytatásaként végezzük, de alkalmazható különálló óraként is!

Eszközök:
Szoftver: MATEMATIKA gyakorló szoftver 2. osztályosoknak (MARCONI Oktatástechnikai és Számítástechnikai Kft.)
Hardver: a gyakorláshoz vigyük az osztályt a gépterembe (létszámtól függően 2 gyerek is ülhet egy gépnél);
Minimum: IBM 486 DX 4-100; 4 MB RAM; 2x-es CD drive, WIN95, vagy újabb verzió; helyigény: min.: 4MB a winchesteren; előny: hálózaton is használható (egyenrangú hálózaton is);

Előkészítés: A program egyszerűen telepíthető, a telepítés pár percet vesz igénybe.
Telepítés: Nyissa meg a CD-t, és válassza ki a telepit.exe nevű fájlt! A winchester betűjelének (C:) kiválasztása után a program automatikusan települ. Ettől kezdve a CD nélkül is használható! A hálózati telepítéshez kérjük a rendszergazda segítségét, és vegyük fel a kapcsolatot a gyártóval! (Tel.: 2431654; E-mail: marconi@elender.hu )
A program telepítése így sem bonyolult, csak több időt, és némi szakértelmet vesz igénybe!

Az óra menete

A program használata:
A program a START menüből indítható:
Programok→Mókus Iskola→Matematika 2. osztály
(A CD-nek nem kell feltétlenül a gépben lenni, havonta egyszer kéri azonosításra! Hálózati alkalmazásnál a gépeknek nem kell feltétlenül CD-meghajtóval rendelkezniük!)
A program kezdőképe egy nagy mókus, innen egérkattintással léphetünk tovább. Megjelenik a feladattípusok listája, melyből kiválaszthatjuk a megfelelőket!

1. Az óra első felében a logikai feladatokat (szabályjáték), zárójeles műveleteket, a római számokat és a szöveges feladatokat gyakoroltatjuk.

 • Mit csinál a gép?
 • Zárójeles műveletek
 • Római számok
 • Szöveges feladatok

A program harminc kérdéses ciklusban adja a feladatokat, a kijelölt feladattípusokból véletlenszerűen kiválasztva.
A feladat megoldása után értékel, számolja a jó, a rossz, és a többször próbált megoldásokat. Minden második „elsőre sikerült” jó válasz után jutalomképpen eggyel több mókus jelenik meg a képernyő szélén.
A pedagógus feladata a témakörök beállíttatása a gyerekekkel, segítségadás a technikai problémáknál (ritkán fordul elő), és annak figyelemmel kísérése, hogy a párok tartsák be az egyéni feladatmegoldás szabályait. Ettől függetlenül a pár azon fele, aki nem dolgozik a géppel, figyelheti a másik feladatait, és megoldásait, hiszen ez gyakorlás.
15 feladat után az eredmény feljegyzésre kerül a füzetbe, és a párok cserélnek. A második 15 feladatot a pár másik fele végzi el, és a végeredményből egyértelműen következtethetünk az egyének pontszámaira, ami szintén feljegyzésre kerül a füzetbe.

Amennyiben a pár elkészült a feladattal, automatikusan tovább mehet a második feladatra.

Kiegészítés: A „Szöveges feladatok” témakör 100 feladatot tartalmaz, melyek véletlenszerűen jelennek meg a ciklusokban, a kiválasztott témakörök számától függően. Ez a feladatszám tetszés szerint bővíthető, módosítható. A feladatok az „m2adat” könyvtárban a „mat2.txt” szövegfájlban találhatóak. Először a „mat2.txt” fájl tulajdonságainál töröljük az írásvédettséget, majd kezdhetjük a módosítást. A fájl első sora tartalmazza azt a számot, amely megadja, hogy hány feladat van a fájlban. Innen kezdve minden 3 sor tartalmaz egy feladatot.
A feladat 1. sora a kérdés. (Ezt írja ki a feladat kérdésként, a szöveg ne legyen hosszabb 130 karakternél!)
A feladat 2. sora a helyes szám. (Ez a megoldás, ezzel hasonlítja össze a program a tanuló válaszát.)
A feladat 3. sora a helyes szám, és rövid magyarázat. (Ezt írja ki a program, ha a tanuló kéri a helyes választ!)
Ezek alapján lehet a szövegfájlt bővíteni újabb feladatokkal, ügyelve arra, hogy a fájl első sorában legyen átírva, hogy összesen hány feladatot tartalmaz.
Ha 30-nál több feladat marad, akkor biztosan nem lesz kétszer ugyanaz a feladat egy cikluson belül.

2. Az óra második felében a mértékegységeket gyakoroltatjuk.

15 feladat után az eredmény ismét feljegyzésre kerül a füzetbe, a második 15 feladatot a pár másik fele végzi el, és a végeredmény szintén feljegyzésre kerül a füzetbe. Minden második „elsőre sikerült” jó válasz után jutalomképpen eggyel több mókus jelenik meg a képernyő szélén. Ha a pár elkészült a feladattal, jelzi a pedagógusnak.

 • Hosszúság
 • Tömeg
 • Űrtartalom
 • Pénzhasználat
 • Időmérés (óra, naptár)

3. Közös értékelés.

Előre elkészített táblázatot függesztünk a táblára, melyben feladattípusonként:
összeadás-kivonás és szorzás-osztás, és páronként feltüntetjük az eredményeket. Esetleg versenyt is hirdethetünk a párok között, a nagyobb motiváció érdekében! (A versenyből kizáró ok a párnak való segítségnyújtás!)
A következtetések levonása után differenciált házi feladatot adhatunk, aszerint, hogy kinek melyik feladattípusnál volt több a hibája.

 Párok
összeadás-kivonás
szorzás-osztás
Jó válasz
Többszöri próbálkozás
Rossz válasz
Jó válasz
Többszöri próbálkozás
Rossz válasz
10.
            
11.
           
12.
           
13.
           
14.
           
15.
           
16.
           
17.
           
18.
           

5. óravázlat
Zenei olvasás, írás; improvizáció: Iglice szívem... (1. évfolyam)

Tantárgy: ének
Évfolyam: 1. évfolyam
Témakör: zenei olvasás, írás; improvizáció
Tananyag: Iglice szívem... (új dal tanulása); ritmusgyakorlatok

Célok, feladatok: A dal megtanítása hallás után; Kettes ütem gyakorlása
Már az ókori görögök nevelésében a zene kiemelkedő szerepet játszott. A mindennapi éneklés, a zenehallgatás jelentősen hozzájárul a gyermekek szellemi fejlődéséhez. A gyermekek 6–10 éves korban a legfogékonyabbak, a legnyitottabbak az értékes zene befogadására.

A szoftver használatára irányuló tanulói tevékenység: gyakorlás közös feladatmegoldással és ellenőrzéssel
Tanítási-tanulási módszerek: frontális új anyag feldolgozás; egyéni feladatmegoldás;
Óratípus: új anyag feldolgozó; gyakorló

Eszközök:
Süle Ferenc: Első daloskönyvem
Ritmuskártyák
Szoftver: Manó muzsika (Profi-Média Kft.)
Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, (WIN 3.1/95) 8MB RAM; jól elhelyezett monitorral vagy kivetítővel

Az óra menete

1. Légzőgyakorlat a „szél” és a „kígyó” hangjaival.

Ritmuskígyó, tá-ti-ti ritmussal (koncentráció, pontosság, tempótartás fejlesztése)
Bemutatkozás ritmustapssal

2. Kettes ütem gyakorlása.

A táblán lévő ritmuskártyák közül a kakukktojás felismerése: „Melyik nem kettesütemű?”
A gyakorlat elmondása ritmusnevekkel, majd tapsolása

3. Dalfelismerés furulyáról (Bújj, bújj, zöld ág...).

A dal eléneklése és eljátszása

4. Motiváció.

Az előző dalunk zöld ágról szólt. A mai órán is egy növényről fogunk énekelni. Remélem, sokat fogunk együtt kirándulni, és akkor megnézhetjük a természetben is, addig nézzük meg együtt a számítógép segítségével. A neve: iglice.
http://www.berze-nagy.sulinet.hu/tanos/novenyek/tovig.htm
Ha lehetséges, kivetítőn együtt, ha nem a monitoron kiscsoportokban megnézzük a növényt, esetleg felolvasunk pár érdekes tudnivalót róla:
Termőhely: a dombvidéki és hegyvidéki övben, száraz réteken, napos, száraz legelőkön, utak mentén, rézsűkön, lápréteken fordul elő. A mérsékelten száraz, bázisokban gazdag, többnyire mésztartalmú, semleges kémhatású, humuszos vályog- és agyagtalajokon él. A sovány talajt jelzi. Legelőkön gyomnövény.
Lomblevelek: többnyire háromszögletű, hármasan összetett, rövid nyelű levelek. A levélkék keskeny elliptikusak, általában nyelesek, fogas szélűek, fehéreszöld színűek. A pálhalevelek fogasak. A levélhónaljakban tövisek alakulnak ki.
Virágok: az 5 mirigyszőrös csészelevél egymással összenőtt, zöld színű. A csészefogak hosszabbak mint a csészecső. A párta 10–25 mm hosszú, színe a rózsaszínűtől az ibolyakék-rózsaszínig változó, de akár fehér is lehet. A vitorla kívül kissé mirigyszőrös, megközelítően akkora, mint a csónak. A porzólevelek száma 10, a magház felső állású. Rovarmegporzású.
Virágzat: magányos, rövid kocsányú virágok fejlődnek a felső szárlevelek hónaljában.
Termések: legfeljebb 10 mm hosszú, felfúvódott, mirigyszőrös hüvelytermések.
Most ismerkedjünk meg a dallal, címe: Iglice szívem.

5. Bemutató éneklés.

A dal élményszerű bemutatása: mérsékelten, középerősen
Rövid szövegmagyarázat

6. A dal megtanítása.

A dal másodszori bemutatása
Előzetes megfigyelési szempont: azonos dallammotívumok
Dúdolás, majd közös éneklés
Milyen a dal hangulata?
Milyen tempóban éneklem?
Milyen hangerővel?
Gyakorlás csoportonként

7. Készségfejlesztés, ritmusgyakorlatok.

Eszközök:
Szoftver: Manó élővilág (Profi-Média Kft.)
Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, (WIN 3.1/95) 8MB RAM; jól elhelyezett monitorral vagy kivetítővel

Előkészítés: A program egyszerűen telepíthető, a telepítés pár percet vesz igénybe.
Telepítés: Nyissa meg a CD-t, és válassza ki a telepit.exe vagy az install.exe nevű fájlt!
Akár a merevlemezről, akár a CD-ről való futást választjuk, a CD-nek a gépben kell lenni. Javasolt a CD-ről való futást, mert jóval kevesebb helyigényű.

A programot indítsuk el:
START→PROGRAMOK→MANÓKA→ManóMuzsika
Programindítás után a zene birodalmába szóló „BELÉPŐJEGYRE” bármilyen nevet beírhatunk, de vigyázzunk, mert a program megjegyzi az elvégzett feladatok értékelését. Közös munkánál javasolt az osztály nevét beírni, pl.: 1.c.
A program első használatakor meghallgathatjuk az „öreg manó” meséjét, melyben elmondja a játék lényegét, a program használatát. További használat esetén célszerű azonnal az adott feladatokat elindítani.
A „kisházra” kattintva kiválaszthatjuk a feladatot.
A fán ülő manó elmeséli, mit kell tenni. Ez szükség esetén többször is lejátszható. A jó megoldást „jutalomhang” és pirosra változó gyöngy jelzi. Egy feladat többször is elvégezhető gyakorlás céljából, az egyes feladatok minden alkalommal változnak.
Továbblépni a következő gyöngyre kattintva tudunk, vagy az ajtón kiléphetünk az indulási helyszínre. A feladatoknál található kérdőjelek segítséget nyújtanak a pedagógusoknak, szülőknek, mely tartalmazza a feladatok célját, megoldási lehetőségeit, valamint javaslatokat a megoldás menetére.
A feladatokat közösen végezzük, lehetőleg vászonra vetítve, de a megoldáshoz egyenként szólítunk ki gyerekeket. Egy-egy feladatot többször is elvégezhetünk, de egy feladaton belül is dolgozhat több gyermek.

18. Negyed, és nyolcad
Találj ki ritmust „titi”-vel, és „tá”-val! Vigyázz, hogy egy ütembe csak 2 „tá” értékű ritmus kerüljön!
Kattints a hangszóróra, és meghallgathatod, amit írtál!

19. Ritmusdiktálás
Rakd az elhangzó ritmusokat az ütemekbe! A hangszóróra kattintva egy bevezető ütem után indul a diktálás.

20. Ritmusfelismerés
A hangszerekre kattintva egy-egy ritmussort hallasz. Keresd meg az elhangzott ritmushoz tartozó táblát. Húzd a megfelelő ritmus sorszámát a hangszerre!

8. Az új dal ismétlése, esetleg játéka

Tantárgy: ének

Évfolyam: 2. évfolyam
Témakör: zenei olvasás, írás; improvizáció
Tananyag: Anyám, édesanyám című dal hallás utáni megtanítása (új dal tanulása); ritmusgyakorlatok

Célok, feladatok: A dal megtanítása hallás után; a „tá, titi, szünet” ismétlése, gyakorlása; az egyenletes tá és a „tá-szün” tapsolása; a szó-lá-mi ismétlése, gyakorlása
Már az ókori görögök nevelésében a zene kiemelkedő szerepet játszott. A mindennapi éneklés, a zenehallgatás jelentősen hozzájárul a gyermekek szellemi fejlődéséhez. A gyermekek 6–10 éves korban a legfogékonyabbak, a legnyitottabbak az értékes zene befogadására.

A szoftver használatára irányuló tanulói tevékenység: gyakorlás közös feladatmegoldással és ellenőrzéssel
Tanítási-tanulási módszerek: frontális újanyag-feldolgozás; egyéni feladatmegoldás
Óratípus: újanyag-feldolgozó; gyakorló

Eszközök:
Ének-zene könyv; Applikációs képek
Szoftver: Manó muzsika (Profi-Média Kft.)
Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, (WIN 3.1/95) 8MB RAM; jól elhelyezett monitorral vagy kivetítővel

Az óra menete

1. Légzőgyakorlat a helyes hasi légzés kialakítására.

Kifújáskor az „Ec, pec...” mondóka hangoztatása

2. Dalcsokor felismerése applikációs képről, majd eléneklése.

Aki nem lép egyszerre
Éliás, Tóbiás
Gyertek, lányok

3. Dalfelismerés ritmusról.

Előző órai dal: Hol jársz, hová mész
A dal játéka

4. Ritmus visszhang játék.

Rövid, ismert 2/4-es ütemekből álló felelgetős

5. Játék a számítógéppel.

Eszközök:
Szoftver: Manó élővilág (Profi-Média Kft.)
Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, (WIN 3.1/95) 8MB RAM; jól elhelyezett monitorral vagy kivetítővel

Előkészítés: A program egyszerűen telepíthető, a telepítés pár percet vesz igénybe.
Telepítés: Nyissa meg a CD-t, és válassza ki a telepit.exe, vagy az install.exe nevű fájlt!
Akár a merevlemezről, akár a CD-ről való futást választjuk, a CD-nek a gépben kell lenni, Javasolt a CD-ről való futást, mert jóval kevesebb helyigényű.

A programot indítsuk el:
START→PROGRAMOK→MANÓKA→ManóMuzsika
Programindítás után a zene birodalmába szóló „BELÉPŐJEGYRE” bármilyen nevet beírhatunk, de vigyázzunk, mert a program megjegyzi az elvégzett feladatok értékelését. Közös munkánál javasolt az osztály nevét beírni, pl.: 1.c
A program első használatakor meghallgathatjuk az „öreg manó” meséjét, melyben elmondja a játék lényegét, a program használatát. További használat esetén célszerű azonnal az adott feladatokat elindítani.
A „kisházra” kattintva kiválaszthatjuk a feladatot.
A fán ülő manó elmeséli, mit kell tenni. Ez szükség esetén többször is lejátszható. A jó megoldást „jutalomhang” és pirosra változó gyöngy jelzi. Egy feladat többször is elvégezhető gyakorlás céljából, az egyes feladatok minden alkalommal változnak.
Továbblépni a következő gyöngyre kattintva tudunk, vagy az ajtón kiléphetünk az indulási helyszínre. A feladatoknál található kérdőjelek segítséget nyújtanak a pedagógusoknak, szülőknek, mely tartalmazza a feladatok célját, megoldási lehetőségeit, valamint javaslatokat a megoldás menetére.
A feladatokat közösen végezzük, lehetőleg vászonra vetítve, de a megoldáshoz egyenként szólítunk ki gyerekeket. Egy-egy feladatot többször is elvégezhetünk, de egy feladaton belül is dolgozhat több gyermek.

24. A tá értékű szünet
A tá értékű szünet bemutatása. A hangszerekre kattintva ritmussor hallható. A ritmussor számát a megfelelő hangszerekre kell vonszolni az egérrel.

25. Ritmuskopogás
A kígyón látható ritmussor lekopogása a hosszú billentyűvel (a szóköz billentyűvel). A kígyó fejére kattintva a metronóm hallható.

26. Ritmustornádó
Fokozatosan letörölve egy-egy ütemet, a hiányzó ritmussorok pótlása. A fiúra kattintva meghallgatható az eredeti ritmussor.

27. A ritmusok összehasonlítása
Almák elhelyezése a megfelelő tányérra. A tányérok egész, fél, negyed, nyolcad jellel jelöltek.

28. Ütemfajták
Kakukktojás. Ütemeket tartalmazó lufik közül kell kiválasztani az oda nem illőt. Pl.: Egy lufi nem 2/4-es ütembeosztásnak megfelelő ritmusképleteket tartalmaz (az a kakukktojás), a többi 2/4-es beosztás szerinti ritmusképletekkel jelölt.

6. Motiváció.

A mai órán új dalt tanulunk meg, címe: Anyám, édesanyám

 • Tanítói bemutatás
 • Szöveg, hangulat megbeszélése
 • Szómagyarázat
 • A dal megtanulása hallás után
 • Tapsoljunk a dalhoz: egyenletes tá-kat
 • Tapsoljuk a dal ritmusát
 • Tapsoljunk „tá, szün” kíséretet

7. A szó-lá-mi hangok ismétlő gyakorlása

 • Kézjelük
 • Egymáshoz való viszonyuk
 • Hangoztatásuk
 • Betűkotta éneklése a tankönyv alapján
 • Hangoztatás ritmusnévvel
 • Ritmusnév + taps
 • Szolmizációs hangok olvasása ritmusban
 • Éneklés szolmizálva

8. Az új dal ismétlése és gyakorlása

Gyakorlás szerepek szerint: anya-lánya

9. Értékelés

A legaktívabb, legfegyelmezettebb gyerekek jutalomkártyát kapnak, melyek hangjegyeket ábrázolnak

6. óravázlat
Zenei olvasás, írás: Méz, méz, méz... (2. évfolyam)

Tantárgy: ének
Évfolyam: 2. évfolyam
Témakör: zenei olvasás, írás; improvizáció
Tananyag: Méz, méz, méz című dal hallás utáni megtanítása (új dal tanulása); ritmusgyakorlatok

Célok, feladatok: A dal megtanítása hallás után; a „tá, titi, szünet” ismétlése, betűkotta írása 5 vonalra
Már az ókori görögök nevelésében a zene kiemelkedő szerepet játszott. A mindennapi éneklés, a zenehallgatás jelentősen hozzájárul a gyermekek szellemi fejlődéséhez. A gyermekek 6–10 éves korban a legfogékonyabbak, a legnyitottabbak az értékes zene befogadására.

A szoftver használatára irányuló tanulói tevékenység: gyakorlás; páros feladatmegoldás, közös ellenőrzéssel
Tanítási-tanulási módszerek: frontális új anyag feldolgozás; egyéni feladatmegoldás
Óratípus: új anyag feldolgozó; gyakorló

Eszközök:
Ének-zene könyv; hangjegyfüzet; ceruza; méz; hangkazetta;
Szoftver: Comenius Logo (Kossuth Kiadó Rt.)
Hardver: énekóra a számítástechnika-teremben, 12–14 számítógép, gépenként 2 gyerek leültetéséhez lehetőség; különösebb hardverigény nincs, a Comenius Logo WIN 3.1 alatt is fut

Az óra menete

1. Légzőgyakorlat

Játsszunk mozdonyosat! A levegő kifújása ritmusosan

2. Hangulatkeltés, motiváció:

Az asztalon két üveg méz látható.
Beszélgetés a mézről:

 • Melyik állatnak köszönhetjük? (Méhek zümmögésének utánzása!)
 • Miből készül?
 • Mire használjuk?
 • Milyen fajtái vannak?
 • Ki szereti még rajtunk kívül? A medvék.
 • Mondjatok egy híres medvét, akinek nagy a pocakja a méztől! Micimackó
  (Halász Judit dalának meghallgatása, refrén éneklése a kazettával!)

3. Célkitűzés

Biztos kitaláltátok már, hogy ma egy mézről szóló dalt fogunk tanulni!

 • A tankönyvből a dal szövegének közös elolvasása, megbeszélése
 • A dal bemutatása, majd megtanítása hallás után
 • A dal kísérése egyenletes kopogással
 • A „tá-á” hosszúságának megfigyeltetése, külön hangoztatása
 • A „tá-á” írásának gyakorlása a hangjegyfüzetben

4. A Comenius Logo program használata

Eszközök:
Szoftver: Comenius Logo/Zeneszerkesztő (Kossuth Kiadó Rt.)
Hardver: énekóra a számítástechnika-teremben, 12–14 számítógép, gépenként 2 gyerek leültetéséhez lehetőség; különösebb hardverigény nincs, a Comenius Logo WIN 3.1 alatt is fut

Előkészítés: A program egyszerűen telepíthető, a telepítés pár percet vesz igénybe.
Telepítés: Válassza ki az install.exe nevű fájlt! A fájl indítása után csak a telepítendő program helyét kell megadnunk. Célszerű a teljes telepítést választani, hogy a készségfejlesztő játékok is a gépre kerüljenek!

A programot indítsuk el:
START→PROGRAMOK→Comenius Logo→Comenius Logo
Programindítás után: Az írólapra (a kurzor villogásának helyére) írjuk be: hangsor, majd nyomjuk meg az „enter” gombot. Ekkor megnyílik a Zeneszerkesztő.
A program használatának részleteit, az egyes gombok funkciójának részletes leírását megtaláljuk a „Segítség” gomb megnyomásával.
A gyerekek párokban dolgoznak, a hangsor beírása után a párok munkáját meghallgatjuk, közösen javítjuk.

 • Betűkotta leírása különböző hangmagasságban

5. A dal gyakorlása

Hangerőváltás (félős mackó-bátor mackó)
A dal játéka

6. Zenehallgatás: Kodály Zoltán Gyermekkari műve

7. Értékelés

A legaktívabb, legfegyelmezettebb gyerekek jutalomkártyát kapnak, melyek hangjegyeket ábrázolnak.

7. óravázlat
Számtan, algebra: Helyes műveleti sorrend; zárójelek használata (2. évfolyam)

Tantárgy: matematika
Évfolyam: 2. évfolyam
Témakör: számtan, algebra
Tananyag: helyes műveleti sorrend; zárójelek használata;

Célok, feladatok: Összetett számfeladatok megoldása, a műveletek sorrendjéről tanultak alkalmazása; Összetett szám, és szöveges feladatok; Zárójelek használatának megfigyelése, alkalmazása; Rajzhoz, szöveghez számolási terv készítése; Szöveghez rajzos megoldásterv készítése

A szoftver használatára irányuló tanulói tevékenység: gyakorlás; frontális feladatmegoldás, közös ellenőrzéssel
Tanítási-tanulási módszerek: frontális új anyag feldolgozás; frontális és egyéni feladatmegoldás;
Óratípus: új anyag feldolgozó; gyakorló

Eszközök:
Matematika könyv; matematika füzet;
Szoftver: Manófalva (Informania Digitalmedia Kft, és Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.)
Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, 486 DX2, 8 Mb RAM, 2x CD-ROM, WIN 95/98/NT, kivetítő (esetleg jól elhelyezett monitorral helyettesíthető)

Az óra menete

1. Összetett műveletek leolvasása képről közösen.

2. Számítsd ki az eredményt, írd a karikába, milyen sorrendben végzed a számításokat! (A feladatokat közösen végezzük a táblánál, egy-egy gyerek kihívásával.)

3. Végezzük el a számításokat a minta alapján! (Mindenki a füzetbe dolgozik, majd közösen ellenőrzünk, javítunk!)

4. Hívjuk most segítségül a számítógépet!
A manók segítenek nekünk megérteni a feladatok megoldásának sorrendjét!

Eszközök:
Szoftver: Manófalva (Informania Digitalmedia Kft. és Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.)
Hardver: egy multimédiás számítógép a teremben, 486 DX2, 8 Mb RAM, 2x CD-ROM, WIN 95/98/NT, kivetítő (esetleg jól elhelyezett monitorral helyettesíthető)

Előkészítés: A program telepítés nélkül is indítható a CD-ről, a „manofalu.exe” fájl segítségével.

Indítás: Nyissa meg a CD-t, és válassza ki a manofalu.exe nevű fájlt! A program 7 nyelven futtatható, így két tannyelvű csoportokban is használható! A magyar nyelvű futtatáshoz a „MANÓFALVA” feliratú házikóra kell kattintanunk! A faluban három ház közül választhatunk, melyeken zászló jelöli a témaköröket.
„Melyik házba meneküljön a manó a vihar elől?”
A zászló felirata: „Zárójelek”

A képernyőn összetett és zárójeles feladatokat látunk. Először az összetett feladatokat vizsgáljuk meg. A „főmanó” egyenként elmagyarázza a feladatok megoldását. A műveleti sorrendet a manók erejével magyarázza. A kismanók az összeadást és a kivonást végzik el (összeadás- és kivonásmanók), a nagyobb és erősebb manók szorozni és osztani tudnak (szorzás- és osztásmanók). A legnagyobb manók vigyáznak, és erősítik a közöttük lévő manókat (zárójelmanók). A manók egymás után haladva sorba dolgoznak, de a nagyobb és erősebb manók előbb végzik el a műveletet!

8 - 5 + 4 =                                                      10 : 5 · 7 =

A manók egyforma erősek, így egymás után végezzük a műveleteket!

3 + 4 · 8 =                                                     14 : 2 - 3 · 3 =

Szorzásmanó az erősebb, ő az első!            Osztásmanó az első, és nincs nála erősebb!

Vizsgáljuk meg együtt, hogy hogyan változik a megoldás sorrendje, ha zárójelet használunk!

Hallgassuk meg még egyszer együtt a manók tulajdonságait! Melyik a legerősebb?

A „zárójelmanók”! Mit jelent ez? Nézzük meg, hogyan magyarázza el a főmanó a feladatok megoldását! Magyarázat előtt próbáljuk meg együtt megoldani a feladatot!

Zárójeles feladatok:

7 · ( 3 + 5 ) - 1 =
20 - ( 7 + 6 ) =
12 : ( 2 · 3 ) =
( 6 + 3 ) · 5 =
( 9 + 2 ) · ( 7 - 3 ) =
18 - ( 6 : 3 + 2 ) =

Ezután lehetőségünk van „gyakorló feladatok” elvégzésére! A feladatokat végezhetjük közösen is, vagy egyénileg, egyenként, közös javítással!

5. Nézzük meg, hogyan használhatjuk a zárójeleket a szöveges feladatok megoldásánál! (Az első feladatot közösen végezzük, a másodikat mindenki egyénileg a füzetben!)

Három kis sün a tisztáson 17 szamócát, a tölgyfa alatt 10 szamócát talált. Hány szamóca jut egy-egy süninek, ha egyformán osztoznak?

Válasz: Egy süninek tehát 9 szamóca jutott.

Egy teremben csak négylábú székek vannak, Minden széken egy gyerek ül. Csigabiga végigmászik a termen, és megszámolja a lábakat. Összesen 36 lábat számol meg. Hány szék, és hány gyerek van a teremben?

Válasz: A teremben 6 szék van, melyen 6 gyerek ül.

Értékelés: Az egyénileg megoldott jó feladatok számának megfelelően!

 

Webra folder: 
Tags: 
Mozgatva: 
0
Prefix: 

Támogatók

OFI

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.